Agata Wilkowiecka

Agata Wilkowiecka, pedagog

 • Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie
 • Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Terapii Pedagogicznej uczniów ze specyficznymi trudnościami prowadzone przez  WSSE i Polskie Towarzystwo Dysleksji
 • Odbyła szereg szkoleń i warsztatów  w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej specyficznych trudności w nauce, szkolenia w zakresie kinezjologii edukacyjnej, integracji sensorycznej (SI), komunikacji, uzależnień i in.
 • Pracowała jako pedagog i reedukator w poradni psychologicznej, w gimnazjum i w liceum
 • W gabinecie psychologicznym Rodzice i Dzieci prowadzi:
  1. terapię pedagogiczną (reedukacja)
  2. grupy terapeutyczne dla dzieci oraz warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców (współprowadzenie)
  3. weekendowe seminaria tematyczne dla rodziców
  4. Zajęcia wakacyjne „Origami z kół”  jako metoda stymulowania rozwoju psychofizycznego, społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży

 

Powrót

Zofia Rubini

mgr Zofia Reyzz–Rubini, psychoterapeutka rodzin, realizatorka warsztatów umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

 • Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego
 • Ukończyła wiele kursów, szkoleń i treningów przygotowujących do prowadzenia psychoterapii, warsztatów oraz mediacji, m.in. 3-letni Kurs systemowej terapii rodzin w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie (450 godzin); szkolenia w zakresie mediacji rodzinnych organizowane przez  Centrum Mediacji Rodzinnych i Psychoterapii w Katowicach; Program Edukacji Psychologicznej w zakresie Pomocy Psychologicznej prowadzony przez Instytut Terapii Gestalt w Krakowie; kurs dot. pracy w podejściu poznawczo-behawioralnym Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie; staż w Studium Pomocy Psychologicznej  Instytutu Psychologii Zdrowia PTP; uczyła się również w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie, Centrum Negocjacji w Warszawie
 • Pracuje pod superwizją superwizorów PTP
 • Jest członkiem Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Wpisana przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie do wykazu osób uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego; jest stałym mediatorem rodzinnym Polskiego Centrum Mediacji i Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych oraz trenerem mediatorów rodzinnych
 • W latach 1998 – 2005 pracowała w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, z którą nadal współpracuje
 • W Gabinecie Psychologicznym  "Rodzice i Dzieci" w bieżącym roku szkolnym prowadzi tylko warsztaty dla rodziców
Powrót

Sylwia Gutowska

mgr Sylwia Gutowska, doradca zawodowy, psycholog

 • Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe zorganizowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie - „Eurodoradca gwarantem świadomego planowania kariery zawodowej”
 • Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa zawodowego dla różnych grup społecznych: absolwenci, osoby po 50-tym roku życia, osoby wykluczone społeczne, niepełnosprawne, rodzice dzieci z problemami zdrowotnymi;
 • Współpracuje z prywatnymi firmami i organizacjami pozarządowymi  (m.in. WYG International Sp. z o. o.,  Fundacja Centrum Promocji Kobiet, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie)
 • W Gabinecie "Rodzice i Dzieci" zajmuje się doradztwem w zakresie planowania edukacji  i ścieżek kariery; bada predyspozycje i preferencje zawodowe młodzieży gimnazjalnej, licealnej i osób dorosłych.
Powrót

Joanna Stępińska

mgr Joanna Stępińska, psycholog

 • Absolwentka Wydziału Psychologii  UW (specjalizacje: Psychologia Wychowawcza, Psychologia Rehabilitacyjna Dzieci i Młodzieży); aktualnie w tracie studiów doktoranckich.
 • Brała udział w wielu szkoleniach z zakresu diagnozy psychologicznej, psychoterapii behawioralno – poznawczej oraz psychodynamicznej. Uczyła się prowadzenia grup socjoterapeutycznych na kursie zorganizowanym przez Fundację ETOH. Ukończyła roczny kurs Vademecum Gestalt prowadzony przez Grupę Synapsis, oraz liczne warsztaty dotyczące pracy z dzieckiem w wieku szkolnym.
 • Prowadziła grupy socjoterapeutyczne i psychoterapeutyczne, diagnozę dzieci i młodzieży oraz konsultacje psychologiczne dla dzieci i rodzin.
 • Do obszaru jej zainteresowań, które stały się tematem pracy badawczej można zaliczyć problematykę rozwoju wczesnej interakcji między rodzicami a dzieckiem do 3 roku życia. Jest w trakcie studiów podyplomowych na temat pomocy dzieciom niepełnosprawnym (od 0 do 6 r.ż) i ich rodzinom.
 • W Gabinecie "Rodzice i Dzieci" prowadzi terapię indywidualną i grupową dla dzieci w wieku szkolnym oraz konsultacje dla rodziców (obecnie przebywa na urlopie wychowawczym).

 

Powrót

Marta Żysko-Pałuba

mgr Marta Żysko-Pałuba 

 • Ukończyła studia w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej ze specjalizacją pomoc psychologiczno – pedagogiczna dzieciom z trudnościami w uczeniu się oraz socjoterapia;
 • Absolwentka studiów psychoterapeutycznych atestowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne;
 • Nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Prowadzi ćwiczenia z zakresu umiejętności wychowawczych, psychologii rozwojowej, pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową
 • Ekspert w kilku programach telewizyjnych, ekspert Instytutu Pampers oraz portalu internetowego
 • Odbyła staże i praktyki między innymi w Terapeutycznym Oddziale Dziennym dla Dzieci oraz przy Akademickim Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego
 • Stale współpracuje ze kilkoma placówkami oświatowymi, gdzie prowadzi warsztaty dla rodziców, konsultacje, diagnozę oraz terapię.
 • Jako psycholog i psychoterapeuta pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami (zaburzenia lękowe, nieśmiałość, obniżone poczucie własnej wartości, trudności wywołane sytuacją okołorozwodową, zaburzenia zachowania, trudności w uczeniu się, problemy wychowawcze)
 • Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach i superwizjach
 • W gabinecie psychologicznym „Rodzice i Dzieci” prowadzi psychoterapię rodzin.
Powrót

Agata Orzechowska

mgr Agata Orzechowska, psycholog

 • Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: Psychologia kliniczna dziecka)
 • Ukończyła dwuletnie Studium Profilaktyki w Ośrodku Uzależnień Edukacji i Profilaktyki Patologii Społecznej w Warszawie oraz dwuletnie Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Ośrodku Metod i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie oraz warsztaty i szkolenia w zakresie pracy diagnostycznej i terapeutycznej  (m.in. w Fundacji Dzieci Niczyje w Warszawie, Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie, Fundacji imienia Stefana Batorego w Warszawie, Polskim Związku Głuchych w Warszawie)
 • Pracowała z dziećmi w wieku od 3lat do 18 lat; zajmowała się diagnozą i socjoterapią dzieci i młodzieży oraz prowadziła konsultacje psychologiczne dla rodzin
 • Jako nauczyciel akademicki Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadziła m.in. zajęcia dotyczące metod diagnozy i oceny psychologicznej dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz pomocy psychologicznej dzieciom niepełnosprawnym
 • Obecnie pracuje jako psycholog w przedszkolu w Otwocku oraz w Gabinecie Rodzice i Dzieci
 • Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • W Gabinecie Rodzice i Dzieci zajmuje się diagnozą gotowości szkolnej oraz diagnozą trudności w nauce. Prowadzi również konsultacje i poradnictwo dla rodziców rozważających przysposobienie lub adopcję dziecka.
 • Przyjmuje we  wtorki w godz. 16-20
Powrót

Joanna Rutkowska

Mgr Joanna Rutkowska, psycholog

 

 • Absolwentka wydziału psychologii Uniwersytetu Warszawskiego: specjalizacja: psychologia wychowawcza. Uczestniczyła w licznych kursach z zakresu diagnostyki i terapii oraz treningach z zakresu rozwoju osobistego. Aktualnie jest w trakcie szkolenia do certyfikatu w terapii poznawczo-behawioralnej w CTPB.
 • Doświadczenia zawodowe zdobywała między innymi w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, przedszkolach i szkołach.
 • Aktualnie czuwa nad prawidłowym rozwojem dzieci oraz służy radą nauczycielom i rodzicom w przedszkolu na Ursynowie. W poradni dietetycznej Dietosfera konsultuje pacjentów, którzy pragną schudnąć, a nie mogą i wspólnie znajdują sposób na uzyskanie upragnionego celu. Pisze również teksty o tematyce psychologicznej dla portalu internetowego MUS.
 • Swoją wiedzę i dotychczasowe doświadczenie wykorzystuje podczas  terapii indywidualnej oraz w interwencji kryzysowej. Pracuje zarówno z dziećmi jak i z osobami dorosłymi. Zawodowo szczególnie interesuje się problematyką  przezwyciężania kryzysów, poczucia własnej wartości oraz radzenia sobie ze stresem.
 • Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej /PTTPB/ oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej /PTTM/.
 • W Gabinecie Rodzice i Dzieci przyjmuje w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach 15-20.
Powrót

Natalia Gutowska

psycholog

Mgr Natalia Gutowska, psycholog

 

 • Ukończyła studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją: psychologia kliniczna dziecka, oraz w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji ze specjalizacją: wychowanie resocjalizacyjne.

 • Odbyła staże i praktyki między innymi w Ośrodku Psychoterapii dla Dzieci i Młodzieży przy Wydziale Psychologii, Terapeutycznym Oddziale Dziennym dla Dzieci na ul. Koszykowej – gdzie obecnie pracuje.

 • Stale współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnym „SPOZA”, gdzie prowadzi warsztaty dla rodziców, konsultacje, diagnozę oraz terapię.

 • Prowadzi grupy socjoterapeutyczne z dziećmi niepełnosprawnymi i z rodzin dysfunkcyjnych .

 • Ukończyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

 • Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach i warsztatach.

 • Pracuję pod superwizją superwizorów PTP i PTPP

 • W gabinecie „Rodzice i Dzieci” prowadzi psychoterapię dzieci i konsultacje dla rodziców oraz terapię rodziniw.

 • Przyjmuje w poniedziałki w godz. 16-19 i w czwartki 14-19

Powrót

Krystyna Lauk

Mgr Krystyna Lauk, psycholog

 

 • Ukończyła Wydział Psychologii  Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: psychologia wychowawcza).
 • Uczestniczyła w wielu treningach psychologicznych, poznając różne formuły pracy terapeutycznej (treningi interpersonalne, pracy z ciałem, asertywności, rebirthingu).
 • Odbyła staże i szkolenia w zakresie diagnostyki i leczenia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju m.in. na oddziałach neuropsychiatrycznych w Zagórzu i w Garwolinie.
 • Uczestniczyła w czteroletnim szkoleniu w analizie grupowej Instytutu Grupowej Analizy „Rasztów”.
 • Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w seminariach i konferencjach dotyczących diagnostyki i terapii psychodynamicznej  (organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne, IGA „Rasztów”, New Lacanian School).
 • Przez wiele lat pracowała w oddziale uzależnień w Szpitalu Neuropsychiatrycznym  dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu .
 • Członek założyciel Stowarzyszenia SPOZA; uczestniczyła w licznych projektach realizowanych przez Stowarzyszenie, w tym: prowadzenie warsztatów  umiejętności wychowawczych dla rodziców, a także grup wsparcia i grup terapeutycznych dla dorosłych (superwizowanych  w IGA „Rasztów).
 • Od wielu lat pracuje w Terapeutycznym Oddziale Dziennym przy ul Koszykowej, Ośrodku zajmującym się długoterminową terapią małych dzieci  (i ich rodziców) z autyzmem , zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami emocjonalnymi.
 • W Gabinecie Rodzice i Dzieci przyjmuje w środy od 16:00 do 20:00 i w piątki od 15:00 do 20:00.

 

Powrót

Małgorzata Rymaszewska

mgr Małgorzata Rymaszewska, psycholog, psychoterapeutka

 

 • Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja: psychologia kliniczna dziecka)
 • Ukończyła podyplomowe Studium Terapii Dziecka i Rodziny i Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie oraz szkolenie do certyfikatów psychoterapeuty, wydawanych przez  Oxford Cognitive Therapy Centre w Wielkiej Brytanii i Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie oraz 3,5-letnie szkolenie do certyfikatu terapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (certyfikat nr 87);
 • Studiowała nauki społeczne (specjalizacja: psychologia) na Uniwersytecie Nowej Południowej Walii w Australii
 • Odbyła liczne staże i szkolenia w zakresie pracy psychoterapeutycznej  z dziećmi, młodzieżą  i ich rodzinami (m.in. w Klinice Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci  Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, w Szpitalu Neuropsychiatrycznym dla Dzieci w Józefowie, w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej przy MENiS w Warszawie oraz w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie)
 • Przez parę lat pracowała jako psychoterapeuta dzieci i młodzieży w Grupie Synapsis
 • W gabinecie Rodzice i Dzieci prowadzi:
  1. Diagnozę sychologiczną i psychoterapię indywidualną dla dzieci i młodzieży
  2. Konsultacje i krótkoterminową psychoterapię dla rodziców oraz interewencje kryzysowe
  2. Warsztaty dla rodziców
  3. Zajęcia dla mam i dzieci przygotowyjące do przedszkola
  4. Seminaria tematyczne dla rodziców, wychowawców i nauczycieli
 • Specjalizuje się w problematyce zaburzeń lękowych, depresji, problemów wychowawczych oraz adopcji i rozwodów i ich wpływu na rozwój dzieci. 
 • Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka w PTP, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Schematu.
 • Jest ekspertem w zakresie psychologii dziecka w gazetach i czasopismach (m.in. Mamo To Ja, Gazeta Wyborcza, Dziennik, Integracja) i telewizji. 
 • Przyjmuje również osoby mówiące w języku angielskim.
Powrót

Strony