Co to jest kryzys?

Kryzys to sytuacja, w której osoba realizująca ważne cele życiowe napotyka przeszkody, których nie jest w stanie pokonać za pomocą dotychczasowych metod rozwiązywania problemów. Kryzys powoduje, że osoba traci równowagę życiową i wchodzi w stan dezorganizacji.

Większość kryzysów ludzie rozwiązują sami. Niektóre jednak wymagają profesjonalnej pomocy.

Jakie wydarzenia mogą wywołać kryzys?

Prawie każde wydarzenie może stać się początkiem kryzysu, nawet to pozytywne. To, czy jest ono źródłem kryzysu, a więc stanu braku równowagi, dezorganizacji, zależy zdolności do poradzenia sobie z nim osoby je przeżywającej.

Dla dzieci mogą to więc być np:
• zmiana szkoły,
• choroba/śmierć bliskiej osoby lub kolegi,
• własna choroba,
• narodziny rodzeństwa,
• strata ukochanego zwierzątka,
• rozwód rodziców,
• bycie ofiarą lub świadkiem jakiejkolwiek przemocy
i wiele innych.

Dla rodziców natomiast mogą to być m.in:
• przeprowadzka do innego miasta,
• strata lub podjęcie nowej pracy,
• rozwód,
• śmierć lub choroba dziecka, małżonka lub innej bliskiej osoby.

Czym jest interwencja kryzysowa?

Z punktu widzenia psychologa interwencja kryzysowa to działanie doraźne, krótkoterminowe, zmierzające do udzielenia natychmiastowej pomocy osobie znajdującej się w sytuacji kryzysowej i mające na celu przywrócenie jej równowagi. Klasyczna interewencja polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego i poczucia bezpieczeństwa oraz zredukowaniu lęku.

„Nie bójmy się kryzysów. One dają nam szansę na uruchomienie swoich potencjałów i powodują nasz rozwój.”

(źródło: Jacek Kasprzak, Interwencja kryzysowa, TUiW 11/2000)