Diagnoza psychiatryczna i farmakoterapia

Psychiatra dzieci i młodzieży to lekarz psychiatra, który ukończył specjalizację przygotowującą go do pracy z pacjentami w tych grupach wiekowych.  Może prowadzić diagnozę zaburzeń psychicznych, psychoterapię (po ukończeniu odrębnego szkolenia w zakresie psychoterapii) i farmakoterapię.

Czym się zajmuje psychiatra dziecięcy?

Psychiatra dziecięcy zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń/chorób natury psychicznej. Najczęściej rodzice zgłaszają się z takim problemem do psychologa. Jednakże, gdy zakres zaburzeń przekracza normę  w sensie jakościowym i/lub ilościowym wówczas dziecko trafia do psychiatry.

Psychiatria dzieci i młodzieży obejmuje szerokie spektrum problemów psychicznych:

  • zaburzenia lękowe (m.in fobie, nerwica natręctw, zaburzenia konwersyjne)
  • zaburzenia zachowania
  • zaspół nadpobudliwości psychoruchowej( ADHD, ADD)
  • upośledzenia umysłowe
  • całościowe zaburzenia rozwojowe/zaburzenia spektrum autyzmu (ZSA)
  • zaburzenia nastroju (depresje, zaburzenia afektywne dwubiegunowe)
  • zaburzenia psychotyczne (m.in. schizofrenia).

Jak przebiega diagnoza i leczenie psychiatryczne dziecka?

W celu postawienia diagnozy lekarz na pierwszym spotkaniu zbiera od obojga rodziców tzw. wywiad osobisty i rodzinny dziecka. Rodzice są pytani o rozwój dziecka od chwili ciąży, porodu poprzez okres dzieciństwa do dnia dzisiejszego. Wywiad rodzinny dotyczy wszystkich członków najbliższej rodziny dziecka (jest to ważne ze względu na możliwe tło genetyczne i środowiskowe problemów dziecka). Czasami rodzice proszeni są o dostarczenie dokumentów dotyczących dziecka (np. opinie ze szkoły, opinie psychologiczne, karty informacyjne pobytów w szpitalu).

Kolejnym etapem tworzenia diagnozy jest badanie dziecka, które może zająć od 1 do 3 spotkań oraz wykonanie badań dodatkowych (badania krwi, moczu, EEG, EKG, badanie okulistyczne, słuchu, czasami tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny), badań psychologicznych, ew. dodatkowych konsultacji w zależności od podstawowego schorzenia

Po postawieniu diagnozy lekarz wdraża leczenie, które sprowadza się do leczenia farmakologicznego i/lub terapii (rodziny, indywidualnej lub grupowej). Dziecko przyjmujące leki musi być pod stałą opieką lekarską.