W ramach naszej pracy z rodzinami i dziećmi otaczamy opieką terapeutyczną również rodziców, którym proponujemy terapię indywidualną, terapię par lub lub terapię rodzinną. Terapia indywidulana może dotyczyć relacji z dzieckiem czy współmałżonkiem, ale również innych trudności, z jakimi borykają się osoby dorosłe (depresje, stany lękowe, konflikty w relacjach z własnymi rodzicami, problemy w pracy czy  w kontaktach społecznych i inne). 

Prowadzimy również terapię pełnoletniej młodzieży/młodych dorosłych.