Badanie predyspozycji zawodowych i zainteresowań

Planowanie przyszłości to trudna sztuka, szczególnie dla młodych ludzi. Dobre planowanie wymaga wiedzy z różnych dziedzin, m.in.: 
▪ wiedzy o sobie, tj. o swoich predyspozycjach, talentach, naturalnych preferencjach, 
▪ wiedzy o zawodach oraz wykształceniu, umiejętnościach i predyspozycjach psychofizycznych wymaganych do ich wykonywania
▪ wiedzy o trendach na rynku pracy, które już dziś kształtują niedaleką przyszłość. 

Złe wybory oznaczają niestety stratę czasu, pieniędzy, a co najważniejsze – stratę energii i brak sukcesów w życiu.  Podczas spotkań z doradcą zawodowym możecie zdobyć wiele cennych informacji.  Poznacie swoje indywidualne predyspozycje do wykonywania określonych zawodów;  poznacie zawody, w których będziecie mogli wykorzystać swoje naturalne talenty; zaplanujecie ścieżkę edukacyjną tak, aby stać się cenionym i poszukiwanym fachowcem w swojej dziedzinie. Dowiecie się również czy w wybranym zawodzie łatwo znajdziecie w przyszłości pracę.

Wypracowanie indywidualnego planu edukacji i kariery wymaga około czterech spotkań z doradcą zawodowym. Proces obejmuje wywiad z rodzicami i rozmowy diagnostyczno-doradcze z licealistą. Podczas spotkań doradca korzysta z różnorodnych testów zawodowych i psychologicznych pomocnych w określaniu zdolności. W ten sposób powstaje lista zawodów, które potencjalnie może pełnić badana osoba. Następnie, posługując się katalogami zawodów, doradca sprawdza jak realnie wygląda możliwość pracy w wybranych profesjach  (zadania, środowisko pracy, wymagania edukacyjne, predyspozycje psychofizyczne, możliwość awansu). Dzięki temu można skonfrontować wyobrażenia z realną rzeczywistością.  Doradca zawodowy podzieli się również wiedzą związaną z prognozami na przyszłość związanymi z możliwością wykonywania pracy w wybranych profesjach.