Joanna Brągoszewska, psychiatra dziecięcy

Joanna

lekarz psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

  • Ukończyła  I Wydział Lekarski  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Od 2006 roku pracuje w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie odbyła szkolenie specjalizacyjne a obecnie zatrudniona na stanowisku starszego asystenta
  • Odbyła liczne staże kliniczne m.in. w Klinice Nerwic IPiN, Klinice Psychiatrii Dorosłych IPiN, Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM, poradni rehabilitacyjnej dla dzieci z autyzmem i ich rodzin w IPiN
  • Autorka i współautorka prac naukowych oraz publikacji w czasopismach medycznych, książce
  • Dodatkowo doświadczenie zawodowe zdobywa uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach w kraju i zagranicą, jest  w trakcie szkolenia z psychoterapii systemowej
  • Od kilku lat przyjmuje także pacjentów dorosłych oraz dzieci i młodzież w dwóch warszawskich PZP
  • Członek  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP)
  • Członek  European College of Neuropsychopharmacology (ECNP)
  • Zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych występujących u dzieci i młodzieży oraz u dorosłych: m. in. zaburzeń neurorozwojowych z kręgu zaburzeń całościowych (autyzm, zespół Aspergera), zaburzeniami emocjonalnymi i lękowymi, zaburzeniami zachowania i osobowości, zaburzeniami nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa), zaburzeniem obsesyjno - kompulsyjnym (nerwica natręctw), zaburzeń psychotycznych (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe), zaburzeniami tikowymi, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i zab. koncentracji uwagi (ADHD, ADD), zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia), współwystępowaniem schorzeń somatycznych i zaburzeń psychicznych

 

Powrót