Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (certyfikat nr 889).

Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją: Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży a także 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Mabor w Warszawie atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Jestem członkiem Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Od 2015 jestem związana z Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, gdzie prowadzę terapię rodzin i jestem członkiem zespołu pracującym terapeutycznie z pacjentami na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam stażując w Ośrodku Psychoterapii dla Dzieci i Młodzieży przy Wydziale Psychologii, w Instytucie Matki i Dziecka oraz w Fundacji „Synapsis”, a także pracując w Ośrodku Wczesnej Interwencji i od wielu lat w gabinecie Rodzice i Dzieci

Prowadzę terapię rodzin i par, psychoterapię indywidualną młodzieży oraz osób dorosłych, a także konsultacje i wsparcie dla rodziców

Pracuję w podejściu zintegrowanym, ze szczególnym nastawieniem na podejście systemowe i psychodynamiczne.

Pracuję pod superwizją superwizorów PTP i PTPP

Przyjmuję również osoby mówiące w języku angielskim.