Ukończyłam 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Ukończyłam studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją: Psychologia Kliniczna Dziecka, oraz w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji ze specjalizacją: Wychowanie Resocjalizacyjne.

Odbyłam staże i praktyki między innymi w Ośrodku Psychoterapii dla Dzieci i Młodzieży przy Wydziale Psychologii, Terapeutycznym Oddziale Dziennym dla Dzieci w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Przez kilkanaście lat pracowałam w Psychiatrycznym Oddziale dziennym dla dzieci młodzieży, w stowarzyszeniach wspierających dzieci i rodziny oraz w Ośrodkach Pomocy Społecznej.

Prowadzę warsztaty dla rodziców, szkolenia, konsultacje w przedszkolach, diagnozę psychologiczną oraz psychoterapię.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach i warsztatach.

Pracuję pod superwizją superwizorów PTP i PTPP

W gabinecie „Rodzice i Dzieci” prowadzę psychoterapię dzieci i młodzieży oraz konsultacje dla rodziców.