W Gabinecie „Rodzice i Dzieci” zajmuję się diagnozowaniem szeroko pojętego potencjału intelektualnego dzieci i młodzieży.

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizacja: psychologia wychowawcza.

Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego i psychologii transportu.

Pracuję jako psycholog w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej

Posiadam certyfikaty uprawniające do diagnozy Skalami Inteligencji  Stanford-Binet 5 oraz IDS.

Pracuję z dziećmi i młodzieżą do 18 roku życia; zajmuję się diagnozą trudności w nauce i niepowodzeń szklonych, prowadzę również konsultacje dla rodziców dzieci objętych pomocą poradni.

Współpracuję z nauczycielami szkół w zakresie trudności w nauce i trudności wychowawczych na terenie placówki.