Jestem certyfikowaną psychoterapeutką PTTPB. Pracuję też w nurcie terapii psychodynamicznej i integracyjnej.

Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: psychologia kliniczna dziecka).

Odbyłam liczne staże i praktyki w dziecięcych szpitalach (m.in. Litewska, Działdowska), w Ośrodku Psychoterapii Dzieci przy Wydziale Psychologii (roczna grupowa terapia rodziców), na obozach naukowych (turnusy terapeutyczne dla rodziców i dzieci z problemami w rozwoju – UW i Tow. Przyjaciół Dzieci).

Po studiach rozpoczęłam pracę w powstającym wówczas pierwszym w Warszawie Terapeutycznym Oddziale Dziennym dla Dzieci z autyzmem oraz innymi zaburzeniami wczesnodziecięcymi i uczestniczyłam w tworzeniu formuły ich psychoterapii i oddziaływań wspierających rozwój. W oddziale tym (późniejszy POD przy ul. Koszykowej) do 2019 r. prowadziłam długoterminową psychoterapię dzieci i ich rodziców.

Od wielu lat współpracuję stale z przedszkolami, udzielając konsultacji nauczycielom i rodzicom, dotyczących problemów rozwoju i wychowania oraz prowadzę warsztaty w tym zakresie (np. warsztaty kompetencji rodzicielskich, warsztaty rozwoju poczucia własnej wartości u dzieci, warsztaty komunikacji i in.)

W ramach prywatnej praktyki prowadziłam też psychoterapię młodych osób dorosłych.

Ukończyłam szkolenie w terapii poznawczo – behawioralnej i uzyskała certyfikat Oxford Cognitive Therapy Center oraz Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie, a także certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej.

Podczas swojej pracy stale uczestniczę w superwizjach, seminariach, warsztatach i konferencjach naukowych.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz PTTPB.

W gabinecie „Rodzice i dzieci” proponuję:

– konsultacje dla rodziców młodszych dzieci, dotyczące problemów rozwojowych (w tym całościowych zaburzeń rozwoju), emocjonalnych i związanych z zachowaniem oraz wychowawczych,

– konsultacje i psychoterapię dzieci,

– krótkoterminową terapię rodziców tj. terapię problemów związanych z rodzicielstwem (praca wg. uzgodnionych celów np. dotyczących relacji z dzieckiem, radzenia sobie w stresującej sytuacji itp.).