Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja: psychologia wychowawcza i rehabilitacyjna), psychologię na Uniwersytecie SWPS (specjalizacja psychologia społeczna). Jestem również absolwentką studiów doktoranckich i uzyskałam tytuł doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Ukończyłam studia podyplomowe dotyczące uważności i współczucia w psychoterapii oraz diagnozy w pracy klinicznej na Uniwersytecie SWPS oraz roczne szkolenie z terapii behawioralno – poznawczej w Warszawie (Poza Schematami).

Ukończyłam szkolenie z Biblioterapii na Uniwersytecie Pedagogicznym, szkolenie z wprowadzania komunikacji alternatywnej PECS, oraz roczny staż psychoterapeutyczny w Szkole Gestalt w Warszawie.

Odbyłam liczne staże i szkolenia w zakresie prowadzenia diagnozy dzieci i młodzieży oraz w zakresie pracy psychoterapeutycznej zarówno dla dzieci prawidłowo rozwijających się jak i z zaburzeniami rozwoju.

Jestem certyfikowaną diagnostą ADOS – 2 i PEP – 3.

Pracowałam w przedszkolu terapeutycznym oraz w poradni terapeutycznej, diagnozując i układając plany oddziaływań terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z ASD.

Organizowałam cykliczne spotkania w zakresie radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi zarówno dla rodziców dzieci z ASD jak i dzieci prawidłowo rozwijających się.

W gabinecie Rodzice i Dzieci prowadzę:
1. Diagnozę psychologiczną i psychoterapię indywidualną dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych.
2. Konsultacje i psychoterapię dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju
3. Warsztaty dla rodziców

Specjalizuję się w problematyce zaburzeń lękowych, depresji, problemów wychowawczych (również dla dzieci i młodzieży z ASD).

Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym, korzysta z technik trzeciej fali (ACT i DBT).