Ukończyłam  I Wydział Lekarski  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Od 2006 roku pracuję w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie odbyłam szkolenie specjalizacyjne, a obecnie zatrudniona jestem na stanowisku starszego asystenta

Odbyłam liczne staże kliniczne m.in. w Klinice Nerwic IPiN, Klinice Psychiatrii Dorosłych IPiN, Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM, poradni rehabilitacyjnej dla dzieci z autyzmem i ich rodzin w IPiN

Jestem autorką i współautorką prac naukowych oraz publikacji w czasopismach medycznych i książkach.

Dodatkowo doświadczenie zawodowe zdobywam uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach w kraju i zagranicą. Jestem w trakcie szkolenia z psychoterapii systemowej.

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP) oraz European College of Neuropsychopharmacology (ECNP)

Zajmuję się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych występujących u dzieci i młodzieży oraz u dorosłych: m. in. zaburzeń neurorozwojowych z kręgu zaburzeń całościowych (autyzm, zespół Aspergera), zaburzeniami emocjonalnymi i lękowymi, zaburzeniami zachowania i osobowości, zaburzeniami nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa), zaburzeniem obsesyjno – kompulsyjnym (nerwica natręctw), zaburzeń psychotycznych (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe), zaburzeniami tikowymi, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD, ADD), zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia), współwystępowaniem schorzeń somatycznych i zaburzeń psychicznych