W gabinecie Rodzice i Dzieci prowadzę mediacje rodzinne i okołorozwodowe.

Ukończyłam Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Ukończyłam szkolenia z zakresu mediacji: rodzinnych, cywilnych i gospodarczych oraz karnych.

Pracuję jako mediator w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie. Specjalizuję się w mediacjach rodzinnych i okołorozwodowych.

W Sądzie Okręgowym Warszawa i w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga jestem wpisana na listę stałych mediatorów.

Pracowałam jako kurator społeczny w II Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym Warszawa- Praga Północ.