Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, dwuletnie Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii oraz czteroletnie podyplomowe szkolenie psychoterapeutyczne w Maborze, atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Odbyłam liczne szkolenia w zakresie metod wspierania rozwoju i terapii dzieci i osób dorosłych, a także staże w renomowanych ośrodkach psychoterapeutycznych.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych (w podejściu psychodynamicznym), a także konsultacje dla rodziców dzieci w wielu 2-7 lat (w podejściu systemowym).

W pracy z osobami dorosłymi zajmuję się trudnościami związanymi z nadmiernym stresem, sytuacją kryzysową, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami snu, trudnościami w relacjach z innymi i trudnościami emocjonalnymi (takimi jak nadmierny niepokój, przygnębienie, bezradność czy poczucie wewnętrznej pustki), które przeszkadzają w dobrym funkcjonowaniu. Prowadzę także psychoterapię szkoleniową.

Podczas konsultacji z rodzicami dzieci w wieku 2-7 lat zajmuję się różnymi problemami związanymi z trudnościami emocjonalnymi i rozwojowymi dzieci oraz wyzwaniami związanymi z byciem rodzicem, znajdując różne sposoby wsparcia dla dzieci i ich rodziców.