Zespół

Pracujący w naszym ośrodku psychologowie, psychoterapeuci, pedagog, psychiatra dziecięcy i logopeda są doświadczonymi i stale podnoszącymi swoje kwalifikacje specjalistami. Mamy doświadczenie w renomowanych gabinetach psychoterapii, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szpitalnych oddziałach psychiatrycznych, szkołach i przedszkolach. Wszyscy nasi psychoterapeuci są członkami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i są superwizowani przez licencjonowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Poniżej przedstawimy krótko wszystkich członków naszego zespołu. (Więcej informacji obok)

Psychologowie:

Mgr Małgorzata Rymaszewska, psycholog, psychoterapeutka

Prowadzi diagnozę psychologiczną i psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz par małżeńskich (również w języku angielskim), Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla Rodzicóworaz seminaria tematyczne dla rodziców i nauczycieli.    

Mgr Natalia Gutowska, psycholog, psychoterapeutka

Prowadzi diagnozę psychologiczną i psychoterapię indywidualną dzieci oraz konsultacje dla rodziców.

Mgr Joanna Rutkowska, psycholog, psychoterapeutka 

Prowadzi diagnozę psychologiczną, terapię grupową oraz terapię poznawczo-behawioralną dzieci i młodzieży (również po ang.).

Mgr Aleksandra Majkowska, psycholog, psychoterapeutka

Prowadzi psychoterapię rodzin i indywidualną dla dzieci i młodzieży (również po ang.)

Mgr Joanna Krasuska, psycholog, psychoterapeutka

Prowadzi psychoterapię rodzin, osób dorosłych i młodzieży (również w języku ang.)

Mgr Izabela Banasikowska, psycholog, psychoterapeutka

Prowadzi psychoterapię poznawczo-behawioralną dzieci i młodzieży, diagnozę trudności szkolnych i emocjonalnych, również w języku angielskim.

Mgr Kinga Drechny-Możańska, psycholog, psychoterapeutka

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym oraz konsultacje dla rodziców dzieci w wieku 2-7 lat (w ujęciu systemowym).

Mgr Małgorzata Kuszewska, psycholog, psychoterapeutka

Prowadzi diagnozę i psychoterapię małych dzieci i osób dorosłych.

Dr Joanna Stępińska, psycholog, psychoterapeutka

Prowadzi psychoterapię dzieci od 10 r.ż. i młodzieży

Mgr Anna Bieżuńska, psycholog diagnostka

Prowadzi diagnozę psychologiczną dzieci i młodzieży

Mgr Sylwia Gutowska, psycholog

Prowadzi diagnozę zainteresowań i predyspozycji zawodowych młodzieży i osób dorosłych.

 

Psychiatra

Joanna Brągoszewska, lekarz psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży 

 

Mediator rodzinny

Anna Dmochowska, prawnik, mediatorka rodzinna i konfliktów okołorozwodowych 

 

Pedagog

Mgr Agata Wilkowiecka, pedagog

Prowadzi diagnozę i terapię pedagogiczną  (reedukację) 

 

Sekretariat

Anna Przywuska

Powrót