Terapia dla par to propozycja dla każdej pary, małżeńskiej lub partnerskiej, która boryka się z problemami funkcjonowania związku. Bardzo często bowiem zdarza się, że problemy relacji związkowej wynikają z innych przyczyn niż brak miłości i chęci bycia razem. Kryzys w związku to dobra okazja, żeby przyjrzeć się – w bezpiecznym gabinecie terapeuty – co dzieje się w komunikacji pomiędzy partnerami, jakie są zakłócenia i dlaczego zachodzą. To dobra sposobność, by podjąć decyzje o skutecznych strategiach korekcyjnych występujących problemów.

Niekiedy dopiero w gabinecie terapeuty par, podczas terapii, okazuje się, że ucieczka w przysłowiową „wymianę żony/męża” nie ma nic wspólnego z istniejącą relacją z tym konkretnym partnerem, lecz jest ona sposobem na unik psychologiczny w obliczu ujawnienia się wypieranych, głębokich problemów psychologicznych jednej z osób lub obojga. Ucieczka ta nie rozwiązuje jednak problemów ulegających eskalacji. Pomoc w postaci terapii dla par to mądre wyjście z każdego kryzysu w relacji, bo albo istniejący związek zostanie odnowiony i uzdrowiony emocjonalnie, albo jego rozpad i świadoma rezygnacja z dalszej relacji odbędzie się w odpowiedzialnie skonstruowanych warunkach. Terapia dla par pomoże tu podjąć świadome, rozwojowe dla obojga partnerów decyzje.

Terapia dla par? O co w tym chodzi

Terapia dla par rozpoczyna spotkanie konsultacyjne partnerów i terapeuty mające na celu zdiagnozowanie problemów funkcjonowania związku. W gabinecie terapeutycznym, czyli bezpiecznej, neutralnej przestrzeni, dwie pary oczu spotykają się z bezpiecznym, życzliwym spojrzeniem psychoterapeuty, który zwykle jest także psychologiem rodzin. Trzecia para oczu uczy komunikacji partnerskiej, jasnego wyrażania swoich potrzeb, jawnego komunikowania pragnień i konfliktów, ale przede wszystkim: terapeuta pozwala spojrzeć na zaistniały kryzys bez uprzedzeń, które są żywe w skonfliktowanych lub obojętnych wobec siebie partnerach.

Podczas terapii par dociera się do źródeł problemów psychologicznych generujących kryzysy związkowe. Terapeuta pomaga zrozumieć, czy chodzi w nich o wypalenie się uczuć lub ich przewartościowanie przez któregoś z partnerów, powstanie tak zwanego „związku pustego”, który może wymagać znaczących zmian nawyków codziennego funkcjonowania, od podziału obowiązków domowych, do ożywienia zaniedbanego życia seksualnego i odbudowy intymności, aż do decyzji o zakończeniu relacji dla dobra obu stron.

W terapii par, prowadzonej etycznie, wraz z terapeutą odpowiada się na pytanie, czy kryzys, to nieporozumienia narosłe na autentycznej miłości obu stron relacji, czy też związek skończył się dawno temu i nagromadzona złość jest tylko jego martwym cieniem. Odpowiedź na takie pytanie to początek właściwej pracy terapeutycznej nad zdrową odbudową relacji lub jej świadomym zamknięciem bez wzajemnego ranienia się, obwiniania i tworzenia traum, które odtworzą kolejne związki.

Możesz uratować małżeństwo, bo czasem kłócisz się z sobą, nie z partnerem! 

Bardzo często w trakcie terapii par okazuje się, że źródło konfliktu małżeńskiego nie leży w braku miłości, zaangażowania i intymności obojga małżonków, a w kryzysie rozwojowym jednej lub obu stron. Czasem są to narodziny, dorastanie lub usamodzielnienie się dziecka, czasem sukces lub porażka jednej z osób, słowem: to wszystko, co zakłóca poczucie bezpieczeństwa obu stron.

Po odkryciu genezy konfliktu i przebytym procesie terapeutycznym małżeństwa z takimi kryzysami rozwojowymi stają się silniejsze i stabilniejsze. W niektórych przypadkach uporządkowanie problemów psychologicznych związku powoduje, że małżeństwo przeżywa drugi miesiąc miodowy. Konflikt małżeński bywa szansą dla związku na jeszcze lepsze jego funkcjonowanie niż przed kryzysem, a terapia par to ważna szansa na dobrą jakość relacji małżeńskich, dana jednocześnie sobie i partnerowi. Warto z niej skorzystać i cieszyć się życiem.