Problemy, którymi się zajmujemy

Poniżej przedstawiamy krótko charakterystyczne objawy, przyczyny pojawiania się i metody leczenia niektórych zaburzeń psychicznych i problemów psychologicznych dzieci i młodzieży. W naszym gabinecie psychologicznym konsultujemy, diagnozujemy i leczymy wszystkie wymienione tu problemy i zaburzenia psychiczne, chyba że w tekście zaznaczyliśmy inaczej.

Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży

Zaburzenia lękowe (fobie proste, lęk separacyjny, lęk społeczny, zaburzenie obsesyjno-komplusyjne, PTSD, zaburzenia konwersyjne)   Zaburzenia lękowe Doświadczanie lęku lub strachu jest zupełnie naturalne w rozwoju dzieci i młodzieży. Większość z...

Zaburzenia nastroju (depresja, ChAD)

Zaburzenia nastroju (depresja, dystymia, zespoły maniakalno-depresyjne, zachowania i próby samobójcze) Zaburzenia nastroju (zaburzenia afektywne) Diagnoza zaburzeń nastroju u dzieci i młodzieży jest trudniejsza aniżeli u dorosłych, ponieważ dzieci nie zawsze potrafią...

Zaburzenia zachowania (nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia uwagi, zachowania antyspołeczne i opozycyjno-buntownicze)

Zaburzenia zachowania są najczęstszym powodem, dla którego dzieci przyprowadzane są do psychologa lub psychiatry. Specjaliści traktują je zwykle jako wyraz trudności w funkcjonowaniu psychicznym dziecka, które objawiają się w jego zakłócającym zachowaniu i w relacjach z innymi ludźmi. Poniżej...

Zaburzenia ze Spektrum Autyzmu (ZSA lub ASD)

Co to są całościowe zaburzenia rozwojowe (CZR)? Całościowe zaburzenia rozwojowe zwykle diagnozowane są we wczesnym okresie życia dziecka. Dzieci z CZR mają trudności w rozwoju języka, komunikacji, socjalizacji i w...

Zaburzenia odżywiania (anorexia, bulimia, otyłość, niechęć do jedzenia u dzieci)

Co to są zaburzenia odżywiania? Są dwa podstawowe rodzaje zaburzeń odżywiania: jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa) oraz żarłoczność psychiczna (bulimia nervosa). W przypadku jadłowstrętu psychicznego pacjent/ka dąży do ograniczenia masy ciała...

Uzależnienie od komputera i internetu

UZALEŻNIENIE I NADUŻYWANIE PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ KOMPUTERA I INTERNETU Od kilku lat z niepokojem obserwujemy w naszym gabinecie wzrost liczby dzieci i młodzieży prezentujących objawy uzależnienia od gier komputerowych...

Problemy wychowawcze

Rodzicom dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze oferujemy pomoc zarówno indywidualną, jak i grupową. Spotkania mają na celu zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą na podjęcie dialogu i współpracy z dzieckiem, które: nie słucha...

Moczenie mimowolne i zanieczyszczanie się

Moczenie mimowolne i zanieczyszczanie się Moczenie mimowolne jest to bezwiedne, niezależne od woli oddawanie moczu, w okresie kiedy dziecko powinno już kontrolować funkcje pęcherza. Jeśli dziecko ukończyło 5 lat i...

Tiki i Zespół Tourette’a

Podstawą podziału tików jest obraz kliniczny oraz okres trwania. Wyodrębnia się: tiki przejściowe, przewlekłe oraz chorobę tikową- zespół Gillesa de la Tourette’a. Charakterystycznym okresem pojawiania się tików przejściowych jest wiek przedszkolny, tiki...

Zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych

Co to są zaburzenia umiejętności szkolnych? Zaburzenia umiejętności szkolnych to trudności w nauce (czytaniu, pisaniu, matematyce). Dziecko, mające nawet dobre możliwości intelektualne, nie jest w stanie opanować przewidzianego dla danego...

Inne problemy emocjonalne dzieci i młodzieży

Psychologiczne komplikacje chorób somatycznych Choroba – szczególnie ciężka i/lub chroniczna – ma ogromny wpływ na psychiczny stan dziecka i nastolatka. Już sama diagnoza, a następnie leczenie, pobyty w szpitalu i...

English English Polish Polish