Sylwia Gutowska

mgr Sylwia Gutowska, doradca zawodowy, psycholog

 • Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe zorganizowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie - „Eurodoradca gwarantem świadomego planowania kariery zawodowej”
 • Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa zawodowego dla różnych grup społecznych: absolwenci, osoby po 50-tym roku życia, osoby wykluczone społeczne, niepełnosprawne, rodzice dzieci z problemami zdrowotnymi;
 • Współpracuje z prywatnymi firmami i organizacjami pozarządowymi  (m.in. WYG International Sp. z o. o.,  Fundacja Centrum Promocji Kobiet, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie)
 • W Gabinecie "Rodzice i Dzieci" zajmuje się doradztwem w zakresie planowania edukacji  i ścieżek kariery; bada predyspozycje i preferencje zawodowe młodzieży gimnazjalnej, licealnej i osób dorosłych.
Powrót

Joanna Stępińska

mgr Joanna Stępińska, psycholog

 • Absolwentka Wydziału Psychologii  UW (specjalizacje: Psychologia Wychowawcza, Psychologia Rehabilitacyjna Dzieci i Młodzieży); aktualnie w tracie studiów doktoranckich.
 • Brała udział w wielu szkoleniach z zakresu diagnozy psychologicznej, psychoterapii behawioralno – poznawczej oraz psychodynamicznej. Uczyła się prowadzenia grup socjoterapeutycznych na kursie zorganizowanym przez Fundację ETOH. Ukończyła roczny kurs Vademecum Gestalt prowadzony przez Grupę Synapsis, oraz liczne warsztaty dotyczące pracy z dzieckiem w wieku szkolnym.
 • Prowadziła grupy socjoterapeutyczne i psychoterapeutyczne, diagnozę dzieci i młodzieży oraz konsultacje psychologiczne dla dzieci i rodzin.
 • Do obszaru jej zainteresowań, które stały się tematem pracy badawczej można zaliczyć problematykę rozwoju wczesnej interakcji między rodzicami a dzieckiem do 3 roku życia. Jest w trakcie studiów podyplomowych na temat pomocy dzieciom niepełnosprawnym (od 0 do 6 r.ż) i ich rodzinom.
 • W Gabinecie "Rodzice i Dzieci" prowadzi terapię indywidualną i grupową dla dzieci w wieku szkolnym oraz konsultacje dla rodziców (obecnie przebywa na urlopie wychowawczym).

 

Powrót

Marta Żysko-Pałuba

mgr Marta Żysko-Pałuba 

 • Ukończyła studia w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej ze specjalizacją pomoc psychologiczno – pedagogiczna dzieciom z trudnościami w uczeniu się oraz socjoterapia;
 • Absolwentka studiów psychoterapeutycznych atestowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne;
 • Nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Prowadzi ćwiczenia z zakresu umiejętności wychowawczych, psychologii rozwojowej, pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową
 • Ekspert w kilku programach telewizyjnych, ekspert Instytutu Pampers oraz portalu internetowego
 • Odbyła staże i praktyki między innymi w Terapeutycznym Oddziale Dziennym dla Dzieci oraz przy Akademickim Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego
 • Stale współpracuje ze kilkoma placówkami oświatowymi, gdzie prowadzi warsztaty dla rodziców, konsultacje, diagnozę oraz terapię.
 • Jako psycholog i psychoterapeuta pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami (zaburzenia lękowe, nieśmiałość, obniżone poczucie własnej wartości, trudności wywołane sytuacją okołorozwodową, zaburzenia zachowania, trudności w uczeniu się, problemy wychowawcze)
 • Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach i superwizjach
 • W gabinecie psychologicznym „Rodzice i Dzieci” prowadzi psychoterapię rodzin.
Powrót

Agata Orzechowska

mgr Agata Orzechowska, psycholog

 • Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: Psychologia kliniczna dziecka)
 • Ukończyła dwuletnie Studium Profilaktyki w Ośrodku Uzależnień Edukacji i Profilaktyki Patologii Społecznej w Warszawie oraz dwuletnie Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Ośrodku Metod i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie oraz warsztaty i szkolenia w zakresie pracy diagnostycznej i terapeutycznej  (m.in. w Fundacji Dzieci Niczyje w Warszawie, Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie, Fundacji imienia Stefana Batorego w Warszawie, Polskim Związku Głuchych w Warszawie)
 • Pracowała z dziećmi w wieku od 3lat do 18 lat; zajmowała się diagnozą i socjoterapią dzieci i młodzieży oraz prowadziła konsultacje psychologiczne dla rodzin
 • Jako nauczyciel akademicki Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadziła m.in. zajęcia dotyczące metod diagnozy i oceny psychologicznej dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz pomocy psychologicznej dzieciom niepełnosprawnym
 • Obecnie pracuje jako psycholog w przedszkolu w Otwocku oraz w Gabinecie Rodzice i Dzieci
 • Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • W Gabinecie Rodzice i Dzieci zajmuje się diagnozą gotowości szkolnej oraz diagnozą trudności w nauce. Prowadzi również konsultacje i poradnictwo dla rodziców rozważających przysposobienie lub adopcję dziecka.
 • Przyjmuje we  wtorki w godz. 16-20
Powrót

Joanna Rutkowska

Mgr Joanna Rutkowska, psycholog

 

 • Absolwentka wydziału psychologii Uniwersytetu Warszawskiego: specjalizacja: psychologia wychowawcza. Uczestniczyła w licznych kursach z zakresu diagnostyki i terapii oraz treningach z zakresu rozwoju osobistego. Aktualnie jest w trakcie szkolenia do certyfikatu w terapii poznawczo-behawioralnej w CTPB.
 • Doświadczenia zawodowe zdobywała między innymi w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, przedszkolach i szkołach.
 • Aktualnie czuwa nad prawidłowym rozwojem dzieci oraz służy radą nauczycielom i rodzicom w przedszkolu na Ursynowie. W poradni dietetycznej Dietosfera konsultuje pacjentów, którzy pragną schudnąć, a nie mogą i wspólnie znajdują sposób na uzyskanie upragnionego celu. Pisze również teksty o tematyce psychologicznej dla portalu internetowego MUS.
 • Swoją wiedzę i dotychczasowe doświadczenie wykorzystuje podczas  terapii indywidualnej oraz w interwencji kryzysowej. Pracuje zarówno z dziećmi jak i z osobami dorosłymi. Zawodowo szczególnie interesuje się problematyką  przezwyciężania kryzysów, poczucia własnej wartości oraz radzenia sobie ze stresem.
 • Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej /PTTPB/ oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej /PTTM/.
 • W Gabinecie Rodzice i Dzieci przyjmuje w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach 15-20.
Powrót

Natalia Gutowska

psycholog

Mgr Natalia Gutowska, psycholog

 

 • Ukończyła studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją: psychologia kliniczna dziecka, oraz w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji ze specjalizacją: wychowanie resocjalizacyjne.

 • Odbyła staże i praktyki między innymi w Ośrodku Psychoterapii dla Dzieci i Młodzieży przy Wydziale Psychologii, Terapeutycznym Oddziale Dziennym dla Dzieci na ul. Koszykowej – gdzie obecnie pracuje.

 • Stale współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnym „SPOZA”, gdzie prowadzi warsztaty dla rodziców, konsultacje, diagnozę oraz terapię.

 • Prowadzi grupy socjoterapeutyczne z dziećmi niepełnosprawnymi i z rodzin dysfunkcyjnych .

 • Ukończyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

 • Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach i warsztatach.

 • Pracuję pod superwizją superwizorów PTP i PTPP

 • W gabinecie „Rodzice i Dzieci” prowadzi psychoterapię dzieci i konsultacje dla rodziców oraz terapię rodziniw.

 • Przyjmuje w poniedziałki w godz. 16-19 i w czwartki 14-19

Powrót

Krystyna Lauk

Mgr Krystyna Lauk, psycholog

 

 • Ukończyła Wydział Psychologii  Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: psychologia wychowawcza).
 • Uczestniczyła w wielu treningach psychologicznych, poznając różne formuły pracy terapeutycznej (treningi interpersonalne, pracy z ciałem, asertywności, rebirthingu).
 • Odbyła staże i szkolenia w zakresie diagnostyki i leczenia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju m.in. na oddziałach neuropsychiatrycznych w Zagórzu i w Garwolinie.
 • Uczestniczyła w czteroletnim szkoleniu w analizie grupowej Instytutu Grupowej Analizy „Rasztów”.
 • Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w seminariach i konferencjach dotyczących diagnostyki i terapii psychodynamicznej  (organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne, IGA „Rasztów”, New Lacanian School).
 • Przez wiele lat pracowała w oddziale uzależnień w Szpitalu Neuropsychiatrycznym  dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu .
 • Członek założyciel Stowarzyszenia SPOZA; uczestniczyła w licznych projektach realizowanych przez Stowarzyszenie, w tym: prowadzenie warsztatów  umiejętności wychowawczych dla rodziców, a także grup wsparcia i grup terapeutycznych dla dorosłych (superwizowanych  w IGA „Rasztów).
 • Od wielu lat pracuje w Terapeutycznym Oddziale Dziennym przy ul Koszykowej, Ośrodku zajmującym się długoterminową terapią małych dzieci  (i ich rodziców) z autyzmem , zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami emocjonalnymi.
 • W Gabinecie Rodzice i Dzieci przyjmuje w środy od 16:00 do 20:00 i w piątki od 15:00 do 20:00.

 

Powrót

Małgorzata Rymaszewska

mgr Małgorzata Rymaszewska, psycholog, psychoterapeutka

 

 • Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja: psychologia kliniczna dziecka)
 • Ukończyła podyplomowe Studium Terapii Dziecka i Rodziny i Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie oraz szkolenie do certyfikatów psychoterapeuty, wydawanych przez  Oxford Cognitive Therapy Centre w Wielkiej Brytanii i Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie oraz 3,5-letnie szkolenie do certyfikatu terapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (certyfikat nr 87);
 • Studiowała nauki społeczne (specjalizacja: psychologia) na Uniwersytecie Nowej Południowej Walii w Australii
 • Odbyła liczne staże i szkolenia w zakresie pracy psychoterapeutycznej  z dziećmi, młodzieżą  i ich rodzinami (m.in. w Klinice Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci  Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, w Szpitalu Neuropsychiatrycznym dla Dzieci w Józefowie, w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej przy MENiS w Warszawie oraz w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie)
 • Przez parę lat pracowała jako psychoterapeuta dzieci i młodzieży w Grupie Synapsis
 • W gabinecie Rodzice i Dzieci prowadzi:
  1. Diagnozę sychologiczną i psychoterapię indywidualną dla dzieci i młodzieży
  2. Konsultacje i krótkoterminową psychoterapię dla rodziców oraz interewencje kryzysowe
  2. Warsztaty dla rodziców
  3. Zajęcia dla mam i dzieci przygotowyjące do przedszkola
  4. Seminaria tematyczne dla rodziców, wychowawców i nauczycieli
 • Specjalizuje się w problematyce zaburzeń lękowych, depresji, problemów wychowawczych oraz adopcji i rozwodów i ich wpływu na rozwój dzieci. 
 • Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka w PTP, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Schematu.
 • Jest ekspertem w zakresie psychologii dziecka w gazetach i czasopismach (m.in. Mamo To Ja, Gazeta Wyborcza, Dziennik, Integracja) i telewizji. 
 • Przyjmuje również osoby mówiące w języku angielskim.
Powrót

Zespół

Pracujący w naszym ośrodku psychologowie, psychoterapeuci, pedagog, psychiatra dziecięcy i logopeda są doświadczonymi i stale podnoszącymi swoje kwalifikacje specjalistami. Mamy doświadczenie w renomowanych gabinetach psychoterapii, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szpitalnych oddziałach psychiatrycznych, szkołach i przedszkolach. Wszyscy nasi psychoterapeuci są członkami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i są superwizowani przez licencjonowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Poniżej przedstawimy krótko wszystkich członków naszego zespołu. (Więcej informacji obok)

Psychologowie:

Mgr Małgorzata Rymaszewska, psycholog, psychoterapeuta

Prowadzi diagnozę psychologiczną i psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz par małżeńskich (również w języku angielskim), Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla Rodzicóworaz seminaria tematyczne dla rodziców i nauczycieli.  

Mgr Krystyna Lauk, psycholog, psychoterapeuta

Prowadzi diagnozę psychologiczną i psychoterapię indywidualną dla małych dzieci (również z całościowymi zaburzeniami w rozwoju), dzieci w wieku szkolnym i młodzieży, osób dorosłych oraz konsultacje dla rodziców.  

Mgr Natalia Gutowska, psycholog, psychoterapeuta

Prowadzi diagnozę psychologiczną i psychoterapię indywidualną dzieci oraz konsultacje dla rodziców.

Mgr Joanna Rutkowska, psycholog

Prowadzi diagnozę psychologiczną, terapię grupową oraz terapię poznawczo-behawioralną dzieci i młodzieży (również po ang.).

Mgr Aleksandra Majkowska

Prowadzi psychoterapię rodzin i indywidualną dla dzieci i młodzieży (również po ang.)

Mgr Joanna Krasuska

Prowadzi psychoterapię rodzin, osób dorosłych i młodzieży (również w języku ang.)

Mgr Izabela Banasikowska

Prowadzi psychoterapię poznawczo-behawioralną dzieci i młodzieży, diagnozę trudności szkolnych i emocjonalnych, również w języku angielskim.

Mgr Kinga Drechny-Możańska

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym oraz konsultacje dla rodziców dzieci w wieku 2-7 lat (w ujęciu systemowym).

Mgr Tomasz Chmiel

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych i nastolatków.

Mgr Małgorzata Kuszewska 

Prowadzi diagnozę i psychoterapię małych dzieci i osób dorosłych.

Mgr Agata Orzechowska, psycholog

Prowadzi diagnozę psychologiczną oraz psychoterapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży.

Mgr Sylwia Gutowska

Prowadzi diagnozę zainteresowań i predyspozycji zawodowych młodzieży i osób dorosłych.

 

Psychiatra

Joanna Brągoszewska, lekarz psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży 

 

Mediator rodzinny

Anna Dmochowska, prawnik, mediatorka rodzinna i konfliktów okołorozwodowych 

 

Pedagog

Mgr Agata Wilkowiecka, pedagog

Prowadzi diagnozę i terapię pedagogiczną  (reedukację) 

 

Sekretariat

Anna Przywuska

Powrót

Uzależnienie od komputera i internetu

UZALEŻNIENIE I NADUŻYWANIE PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ KOMPUTERA I INTERNETU

 

Od kilku lat z niepokojem obserwujemy w naszym gabinecie wzrost liczby dzieci i młodzieży prezentujących objawy uzależnienia od gier komputerowych i internetu. Chociaż dotychczas w diagnostyce medycznej zjawisko to nie jest oficjalnie rozpoznawane, jednak jego przebieg i skutki bardzo przypominają inne uzależnienia od substancji psychoaktywnych i behawioralne.  W tej chwili w rozpoznawaniu uzależnienia od gier komputerowych i internetu stosuje się kryteria innych uzależnień (szczególnie od hazardu). Badania amerykańskie przeprowadzone przez National Institute on Media and the Family i Uniwersytet Iowa na próbie 1178 dzieci w wieku 8-18 lat ujawniły, że 8,5% z nich miało co najmniej 6 z 11 objawów uzależnienia.

Nie znam tego typu systematycznych badań w Polsce, zjawisko to w naszej praktyce psychologicznej zaczyna jednak przybierać alarmujące rozmiary.  Dlatego uważam, że czas zająć się nim zarówno jako obszarem wymagającym działań profilaktycznych, jak i terapii. 

W ramach naszego babinetu zajmujemy się tym problemem, by pomóc dzieciom i rodzicom wzrastać w nowoczesnym środowisku multimedialnym, bez konieczności doświadczania wszystkich negatywnych objawów uzależnienia, które są tak destrukcyjne dla zdrowego funkcjonowania dziecka i rodziny.

W naszej diagnozie nie skupiamy się tyle na tym, co dziecko robi na komputerze i ile, ale raczej na tym, czego nie robi, bo spędza czas przed komputerem. Dzieci, które są przyprowadzane do naszej poradni zwykle nie mają żadnych przyjaciół, w którymś momencie odmawiają chodzenia do szkoły lub samodzielnych wyjazdów na wakacje, mają coraz gorsze stopnie w szkole, nie mają żadnych innych zainteresowań i planów na przyszłość, są przygnębione, rozdrażnione, złe na cały świat. Jeśli natomiast nastolatek chętnie chodzi do szkoły, komunikuje się z przyjaciółmi - zarówno w sieci jak i w realnym świecie, nie zaniedbuje szkoły, ma zainteresowania i pasje, które rozwija - nawet dzięki komputerowi i możliwościom, jakie ten stwarza, ma z nami serdeczną i bliską więź - uważamy, że nie ma powodu do obaw.

Problem zaczyna się, gdy spostrzegamy, że dziecko zachowuje sie przed ekranem, jakby było w transie; gdy próbujemy ograniczyć czas, który spędza przed komputerem, a ono stawia nam wyraźny opór; gdy zaczyna grać w nocy, kiedy myśli, że wszyscy śpią lub łamie inne zasady, które wyznaczyliśmy dla korzystania z komputera. Wtedy konieczna jest stanowcza interwencja rodziców, a gdy ta jest niemożliwa lub utrudniona - nawet poszukanie pomocy specjalisty.

W czasie rozmów z rodzicami często okazuje się, że stan taki trwa lub pogłębia się od lat, a teraz tylko zaistniała okoliczność, która bardziej go uwidoczniła. Nasza praktyka pokazuje, że dzieci często „uciekają w komputer“, gdy:

 • Między członkami rodziny trwa nierozwiązany konflikt
 • Dzieci nie mają z rodzicami bezpiecznej i serdeczniej więzi;
 • Zaburzona jest struktura rodziny, szczególnie w zakresie hierarchii podsystemów rodziców i dzieci (tzn.... dzieci rządzą)
 • Dzieci mają problemy w nauce (często na skutek trudności z koncentracją uwagi, impulsywnością lub nadruchliwością, zaburzeniami nastroju);
 • Dzieci nie mają wystarczających umiejętności społecznych, by radzić sobie z realnymi sytuacjami w świecie rówieśniczym;
 • Dzieci nie radzą sobie z trudnymi emocjami (lękiem, złością, nudą, smutkiem, samotnością).

Dlatego do pracy z problemem nadużywania lub uzależnienia dziecka od komputera (gier czy internetu) uważamy za konieczne zaangażowanie całej rodziny. 

Jako gabinet psychologiczny dla rodziców i dzieci stawiamy sobie za cel pomóc rodzicom nawiązać na nowo (lub po raz pierwszy) bliską więź z dziećmi poprzez m.in. spędzanie z nimi wolnego czasu oraz angażowanie się w ich czasem nudny i niezrozumiały dla dorosłych świat.  Oferujemy też wsparcie dla rodziców w wypełnianiu przez nich swoich czasem niewdzięcznych zadań rodzicielskich, jakimi są m.in. stawianie granic dzieciom i pilnowanie ich, oraz organizowanie im czasu w sposób, który zapewnia im wszechstronny rozwój.
Duży nacisk w pracy z rodzicami kładziemy na:

 • wzmacnianie poczucia kompetencji rodziców poprzez wskazywanie im potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci,
 • na zwiększanie ich zrozumienia dla znaczenia komputera w rozwiązywaniu wyżej wspomnianych trudności dzieci w realnym świecie, oraz
 • na uczenie ich nowych sposobów komunikowania się z dzieckiem.

W pracy z dziećmi za punkt wyjścia przyjmujemy postawienie rzetelnej diagnozy psychiatrycznej (ewentualne rozpoznanie zaburzeń lękowych, depresyjnych, z zachowaniem lub w rozwoju osobowości) i psychologicznej (dotyczącej mechanizmów funkcjonowania dziecka i rodziny).  Następnie dziecko może uczestniczyć w terapii indywidualnej, w czasie której uczy się rozumieć swój problem w radzić sobie z nim w sposób, który sprzyja jego rozwojowi emocjonalnemu, fizycznemu i społecznemu. W następnym etapie, gdy uzależnienie jest już przez dziecko i rodziców kontrolowane zachęcamy dziecko do udziału w terapii grupowej, w czasie której uczy się niezbędnych umiejętności społecznych, których zadaniem jest ochrona przez ponowną ucieczką w uzależnienie.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi artykułami dotyczącymi zagadnienia uzależnienia od komputera w naszej zakładce CZYTELNIA:
1. „Jak przetrwać wakacje i uchronić dziecko przed uzależnieniem od komputera”.
2. „Bezpieczne dzieci w sieci”

Autorka:  mgr Małgorzata Rymaszewska, psycholog, Gabinet Rodzice i Dzieci

Źródła:
1. Meghan Vivi „New Facts about Video Game Addiction“.

Powrót

Strony