Upowszechnienie się internetu to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii ludzkości. Globalna sieć pozytywnie wpłynęła na wszystkie obszary naszego życia, znacznie je ułatwiając.

Jednak popularyzacja internetu ma także negatywne skutki, bo może prowadzić do uzależnienia od komputera. Problem został spotęgowany przez „mobilną rewolucję” w wyniku której możliwe stało się korzystanie z internetu za pomocą smartfonów. Nowoczesne urządzenia mobilne umożliwiają korzystanie z zasobów sieci i popularnych aplikacji w każdym miejscu i w dowolnym czasie. Popularyzacja smartfonów spowodowała wzrost częstości występowania problemów z uzależnieniem.

Jakie są najczęstsze symptomy świadczące o uzależnieniu od internetu?

Objawy nałogu są łatwe do rozpoznania. Do najpopularniejszych należą:

  • Brak zainteresowań niezwiązanych z internetem.
  • Zaniedbywanie obowiązków domowych.
  • Mała aktywność społeczna.
  • Brak osobistych kontaktów ze znajomymi.
  • Agresywne zachowania w przypadku braku możliwości korzystania z internetu.

Osoby cierpiące z powodu uzależnienia większość czasu spędzają przed ekranem komputera lub smartfona. Nadmierna aktywność w sieci wpływa negatywnie na wszystkie inne obszary życia. Osoby uzależnione bardzo często zaniedbują obowiązki domowe i zawodowe. Ograniczają osobiste kontakty ze znajomymi, zastępując je kontaktami za pośrednictwem internetu.

Jednym z najpoważniejszych objawów są zachowania agresywne, które pojawiają się gdy osoba uzależniona nie może korzystać z internetu. Zachowania te prowadzą do częstych konfliktów, które mają negatywny wpływ na relacje z bliskimi.