Uzależnienie od komputera polega na utracie kontroli nad jego użytkowaniem. Spędzanie zbyt długiego czasu przed ekranem powoduje szereg negatywnych skutków. Mają one charakter fizyczny, emocjonalny, moralny, intelektualny, a także społeczny.

Wśród rodzajów uzależnień od komputera i Internetu dotykających młodych ludzi najczęściej występują:

  • Nałóg komputerowy, czyli konieczność stałego korzystania z tego urządzenia.
  • Nałóg internetowy, czyli częste i niekontrolowane korzystanie z zasobów sieci.
  • Socjomania internetowa, czyli uzależnienie polegające na nadmiernym korzystaniu z komunikatorów internetowych oraz mediów społecznościowych.

Badania pokazują, że co piąty polski nastolatek jest uzależniony od komputera i Internetu. Liczba młodych ludzi borykających się z tym trudnym problemem rośnie z roku na rok.

Jak przebiega proces wchodzenia w nałóg komputerowy?

Pierwszy etapem uzależnienia jest fascynacja nową formą rozrywki. Zachwyt ten sprawia, że rośnie częstotliwość i regularność korzystania z komputera i zasobów sieci. Z czasem czas spędzany przed ekranem komputera wydłuża się tak znacząco, że prowadzi do ograniczenia udziału osoby uzależnionej w wydarzeniach świata realnego. Powoduje to stopniowe ochładzanie i zanikanie relacji z rodziną i przyjaciółmi oraz brak zainteresowania obowiązkami szkolnymi i domowymi. Na ostatnim etapie uzależnienie powoduje problemy w podstawowych sferach życia. Często prowadzi do problemów emocjonalnych i zdrowotnych. Jest także częstą przyczyną kłopotów finansowych.

Jak rozpoznać uzależnienie?

Rozpoznanie uzależnienia jest początkowo bardzo trudne. Jednak stosunkowo szybko możliwe jest zaobserwowanie zaniedbywania aktywności niezwiązanych z komputerem i Internetem. Kolejnym objawem uzależnienia jest zdenerwowanie i rozdrażnienie w sytuacjach, w których dostęp do komputera i sieci jest ograniczony.

W przypadku stwierdzenia występowania opisanych wyżej objawów warto skorzystać z profesjonalnej pomocy. Szybkie wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji pozwala na ograniczenie negatywnych skutków wywoływanych przez uzależnienie.