Małgorzata Rymaszewska

mgr Małgorzata Rymaszewska, psycholog, psychoterapeutka

 

 • Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja: psychologia kliniczna dziecka)
 • Ukończyła podyplomowe Studium Terapii Dziecka i Rodziny i Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie oraz szkolenie do certyfikatów psychoterapeuty, wydawanych przez  Oxford Cognitive Therapy Centre w Wielkiej Brytanii i Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie oraz 3,5-letnie szkolenie do certyfikatu terapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (certyfikat nr 87);
 • Studiowała nauki społeczne (specjalizacja: psychologia) na Uniwersytecie Nowej Południowej Walii w Australii
 • Odbyła liczne staże i szkolenia w zakresie pracy psychoterapeutycznej  z dziećmi, młodzieżą  i ich rodzinami (m.in. w Klinice Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci  Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, w Szpitalu Neuropsychiatrycznym dla Dzieci w Józefowie, w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej przy MENiS w Warszawie oraz w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie)
 • Przez parę lat pracowała jako psychoterapeuta dzieci i młodzieży w Grupie Synapsis
 • W gabinecie Rodzice i Dzieci prowadzi:
  1. Diagnozę sychologiczną i psychoterapię indywidualną dla dzieci i młodzieży
  2. Konsultacje i krótkoterminową psychoterapię dla rodziców oraz interewencje kryzysowe
  2. Warsztaty dla rodziców
  3. Zajęcia dla mam i dzieci przygotowyjące do przedszkola
  4. Seminaria tematyczne dla rodziców, wychowawców i nauczycieli
 • Specjalizuje się w problematyce zaburzeń lękowych, depresji, problemów wychowawczych oraz adopcji i rozwodów i ich wpływu na rozwój dzieci. 
 • Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka w PTP, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Schematu.
 • Jest ekspertem w zakresie psychologii dziecka w gazetach i czasopismach (m.in. Mamo To Ja, Gazeta Wyborcza, Dziennik, Integracja) i telewizji. 
 • Przyjmuje również osoby mówiące w języku angielskim.
Powrót