Krystyna Lauk

Mgr Krystyna Lauk, psycholog

 

  • Ukończyła Wydział Psychologii  Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: psychologia wychowawcza).
  • Uczestniczyła w wielu treningach psychologicznych, poznając różne formuły pracy terapeutycznej (treningi interpersonalne, pracy z ciałem, asertywności, rebirthingu).
  • Odbyła staże i szkolenia w zakresie diagnostyki i leczenia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju m.in. na oddziałach neuropsychiatrycznych w Zagórzu i w Garwolinie.
  • Uczestniczyła w czteroletnim szkoleniu w analizie grupowej Instytutu Grupowej Analizy „Rasztów”.
  • Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w seminariach i konferencjach dotyczących diagnostyki i terapii psychodynamicznej  (organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne, IGA „Rasztów”, New Lacanian School).
  • Przez wiele lat pracowała w oddziale uzależnień w Szpitalu Neuropsychiatrycznym  dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu .
  • Członek założyciel Stowarzyszenia SPOZA; uczestniczyła w licznych projektach realizowanych przez Stowarzyszenie, w tym: prowadzenie warsztatów  umiejętności wychowawczych dla rodziców, a także grup wsparcia i grup terapeutycznych dla dorosłych (superwizowanych  w IGA „Rasztów).
  • Od wielu lat pracuje w Terapeutycznym Oddziale Dziennym przy ul Koszykowej, Ośrodku zajmującym się długoterminową terapią małych dzieci  (i ich rodziców) z autyzmem , zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami emocjonalnymi.
  • W Gabinecie Rodzice i Dzieci przyjmuje w środy od 16:00 do 20:00 i w piątki od 15:00 do 20:00.

 

Powrót