Agata Orzechowska

mgr Agata Orzechowska, psycholog

  • Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: Psychologia kliniczna dziecka)
  • Ukończyła dwuletnie Studium Profilaktyki w Ośrodku Uzależnień Edukacji i Profilaktyki Patologii Społecznej w Warszawie oraz dwuletnie Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Ośrodku Metod i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie oraz warsztaty i szkolenia w zakresie pracy diagnostycznej i terapeutycznej  (m.in. w Fundacji Dzieci Niczyje w Warszawie, Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie, Fundacji imienia Stefana Batorego w Warszawie, Polskim Związku Głuchych w Warszawie)
  • Pracowała z dziećmi w wieku od 3lat do 18 lat; zajmowała się diagnozą i socjoterapią dzieci i młodzieży oraz prowadziła konsultacje psychologiczne dla rodzin
  • Jako nauczyciel akademicki Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadziła m.in. zajęcia dotyczące metod diagnozy i oceny psychologicznej dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz pomocy psychologicznej dzieciom niepełnosprawnym
  • Obecnie pracuje jako psycholog w przedszkolu w Otwocku oraz w Gabinecie Rodzice i Dzieci
  • Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
  • W Gabinecie Rodzice i Dzieci zajmuje się diagnozą gotowości szkolnej oraz diagnozą trudności w nauce. Prowadzi również konsultacje i poradnictwo dla rodziców rozważających przysposobienie lub adopcję dziecka.
  • Przyjmuje we  wtorki w godz. 16-20
Powrót