Rodzice chcieliby, żeby ich dzieci były radosne i szczęśliwe. Chętnie korzystały z rozmaitych atrakcji i dobrze bawiły się w gronie rówieśników. Niestety dzieci nieśmiałe mają zazwyczaj mniej okazji do beztroskiej zabawy. Lęk powoduje, że w wielu sytuacjach zachowują dystans i nie angażują się w formy aktywności atrakcyjne dla ich rówieśników.

Jak pomagać dzieciom w przezwyciężaniu nieśmiałości?

Budowanie wiary we własne możliwości

Nieśmiałość bardzo często jest wynikiem niskiej samooceny i brakiem wiary we własne możliwości. Dlatego niezwykle ważne jest pomaganie dzieciom w budowaniu własnej wartości poprzez podkreślanie ich mocnych stron, zauważanie sukcesów oraz stosowanie pochwał. Warto również zachować umiar w krytyce. Częste krytykowanie przez rodziców lub rodzeństwo wpływa negatywnie na samoocenę i może pogłębiać nieśmiałość.

Wsparcie zamiast wyręczania

W procesie ośmielania ważne jest również uczenie samodzielnego rozwiązywania problemów. Dziecko powinno uczyć się jak sobie radzić w sytuacjach nowych i niekomfortowych. Rodzice również mogą mu w tym pomagać – a jak to robić dowiedzą się na warsztatach psychologicznych dla rodziców.

W tym procesie niezwykle ważne jest wsparcie ze strony rodziców. Nie może ono jednak prowadzić do wyręczania dziecka. Wystarczającym działaniem jest podpowiadanie rozwiązań i zachęcanie do podejmowania aktywności.

Metoda małych kroków

W budowaniu kompetencji społecznych warto stosować metodę małych kroków. Kolejne wyzwania powinny być dostosowane do możliwości dziecka. Zbyt trudne sytuacje mogą powodować, że dziecko stanie się jeszcze bardziej wycofane.

Warto również ćwiczyć kompetencje społeczne podczas zabawy w odgrywanie ról w trudnych dla dziecka sytuacjach. Pomoże to dziecku w używaniu nowych umiejętności w sytuacjach rzeczywistych.

d. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.