Dysleksja to zaburzenie rozwojowe, które przyczynia się do trudności nauce w czytania i pisania. Dotyka kilkanaście procent dzieci. Jak najwcześniejsze rozpoznanie problemu pomaga opracować specjalne metody edukacyjne, dzięki którym dziecko ma możliwość przezwyciężyć trudności w nauce.

Objawy dysleksji

Dziecko z dysleksją ma, mimo prawidłowego poziomu inteligencji, trudności z pisaniem i czytaniem. Ma problemy w sylabizowaniu. Uczeń nie potrafi przekładać głosek na litery ani wyrazów na zapis graficzny. Percepcja szyku słów może być zaburzona. Dzieci z dysleksją popełniają dużo błędów ortograficznych, podczas pisania omijają literki. Czytanie sprawia im dużo trudności, czytają wolno, niepewnie. Problemem może być także liczenie i rozwiązywanie zadań matematycznych. Uczniowie mają problem z zapamiętywaniem czy orientacją w kierunkach i stronach świata.

Gdzie zdiagnozować dysleksję?

Jeśli u dziecka zauważymy trudności w nauce czytania i pisania lub inne objawy, dysleksji warto skonsultować to ze specjalistą. Na badanie dysleksji może dziecko skierować szkoła, pedagog, a także sam rodzic. Odbywa się ono w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Podczas rozpoznania obecny jest między innymi psycholog dziecięcy, pedagog, czasem również logopeda. Niejednokrotnie korzysta się także z opinii laryngologa czy okulisty, aby wyeliminować problemy ze wzrokiem czy słuchem jako przyczynę trudności.

Dysleksja może być zdiagnozowana tylko wtedy, jeśli nie występują zaburzenia w rozwoju intelektualnym. W celu oceny poziomu intelektu i funkcji poznawczych, przeprowadza się badanie psychologiczne. Podczas niego sprawdza się, czy dziecko nie ma problemów z koncentracją, postrzeganiem słuchowym i wzrokowym, pamięcią czy ze zdolnościami motorycznymi.

W trakcie badania pedagogicznego stwierdza się dokładnie, jakie trudności występują w nauce. Analizuje się błędy dziecka pod kątem programu nauczania dostosowanego do wieku. Stwierdza się także ewentualne przyczyny niepowodzeń dziecka, jak na przykład zaniedbanie środowiskowe.

Po przeprowadzeniu badań sporządzana jest opinia odnośnie rozwoju dziecka. Możemy w niej znaleźć opis funkcji poznawczych, z którymi dziecko ma problem, a także zalecenia dotyczące jego wymagań edukacyjnych.

Dzięki rozpoznaniu dysleksji możliwe jest dostosowanie programu nauczania do możliwości ucznia. Jest ona także podstawą do przygotowania indywidualnego programu dodatkowych ćwiczeń dla dziecka. Wcześnie rozpoznana dysleksja umożliwia rozpoczęcie terapii, która w znaczący sposób wpłynie na sukces szkolny ucznia.