Rodzicom dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze oferujemy pomoc zarówno indywidualną, jak i grupową.

Spotkania mają na celu zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą na podjęcie dialogu i współpracy z dzieckiem, które:

 • nie słucha się
 • jest agresywne, zarówno fizycznie jak i werbalnie
 • wciąż czegoś chce
 • ma napady złości
 • bije się z rodzeństwem
 • boi się ludzi, zwierząt lub przedmiotów
 • nie chce się uczyć
 • jest niesamodzielne
 • ma kłopoty z koncentracją uwagi
 • nie może usiedzieć w miejscu
 • nie chce zostawać samo w pokoju
 • inne

Czego rodzice nauczą się podczas zajęć?

Rodzice nauczą się między innymi: jak stawiać granice, kiedy mówić „nie” a kiedy „tak”, jak się komunikować ze swoim dzieckiem, jak wyciągać konsekwencje, wyciszać negatywne emocje, wzmacniać poczucie własnej wartości ich dziecka.