Po czym poznać, że moje dziecko ma lub będzie prawdopodobnie miało dysleksję?

OBJAWY „RYZYKA DYSLEKSJI” ZALEŻĄ OD WIEKU DZIECKA:

WIEK NIEMOWLĘCY I PONIEMOWLĘCY

 • opóźniony rozwój ruchowy (słabo lub w ogóle nie raczkują, późno zaczynają chodzić, trudności z utrzymaniem równowagi, obniżone napięcie mięśniowe)
 • mała sprawność ruchowa (mało zręczne, nieporadne w samoobsłudze) 
 • opóźniony rozwój mowy (później wypowiadają pierwsze słowa, problemy z budowaniem zdań)
 • dłuższe utrzymywanie się pierwotnych odruchów wrodzonych

WIEK PRZEDSZKOLNY (3-5 lat)

Już u przedszkolaka można stwierdzić objawy, które cechują dzieci  ryzyka dysleksji:

 • opóźniony rozwój mowy
 • słabe umiejętności językowe: trudności z wypowiadaniem złożonych wyrazów, zapamiętywaniem nazw, budowaniem wypowiedzi
 • opóźniony rozwój ruchowy 
 • mała sprawność ruchowa i koordynacja ruchów podczas czynności samoobsługowych, rysowania czy zabaw ruchowych (słabo biega, trudności w utrzymaniu równowagi, zapinaniu guzików, nawlekaniu korali, trzymaniu kredki)
 • słaba koordynacja wzrokowo-ruchowa zaburzenia postrzegania wzrokowego i pamięci wzrokowej

KLASA ” 0″  (6-7 lat)

 •  wadliwa wymowa, błędy gramatyczne trudności z zapamiętywaniem wiersza czy piosenki
 • trudności z różnicowaniem głosek podobnych (zaburzenia słuchu fonemowego) oraz z wydzielaniem z wyrazów sylab i głosek i z ich syntetyzowaniem (zaburzenia analizy syntezy głoskowej i sylabowej)
 • niechęć do rysowania, trudności z odtwarzaniem wzorów graficznych i szlaczków
 • niechęć do układanek
 • oburęczność, mylenie prawej i lewej ręki, trudności z używaniem określeń: prawo-lewo, nad-pod itp.
 • trudności w nauce czytania

WIEK MŁODSZY SZKOLNY (I – III klasa)

 •  utrzymywanie się powyższych objawów i trudności w uczeniu się
 • trudności z zapamiętywaniem nazw, nazwisk (przekręcanie), szeregów nazw (dni tygodnia, miesiące), z zapamiętywaniem tabliczki mnożenia, dat, szeregów cyfrowych (numery telefonu), błędne zapisywanie liczb wielocyfrowych
 • brzydkie pismo, niezdarny rysunek
 • trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne)
 • mylenie liter podobnych pod względem kształtu (p-b-d-g, l-t-ł, m-n, w-u)
 • mylenie liter odpowiadających głoskom podobnym słuchowo (np. d-t, z-s, w-f)
 • opuszczanie, dodawanie, przestawianie liter  trudności z pisownią zmiękczeń i głosek nosowych (np. mylenie si-ś, zi-ź)
 • opuszczanie, dodawanie, przestawianie liter

WIEK STARSZY SZKOLNY (klasy IV – VI, gimnazjum i szkoła średnia)

 •  trudności w czytaniu często zmniejszają się lub ustępują
 • trudności w pisaniu mogą ograniczać się głównie do błędów ortograficznych
 • trudności mogą uogólnić się np. na języki obce

Na podstawie:  I. Palicka OBJAWY „RYZYKA DYSLEKSJI”