Agata Wilkowiecka

Agata Wilkowiecka, pedagog

 • Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie
 • Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Terapii Pedagogicznej uczniów ze specyficznymi trudnościami prowadzone przez  WSSE i Polskie Towarzystwo Dysleksji
 • Odbyła szereg szkoleń i warsztatów  w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej specyficznych trudności w nauce, szkolenia w zakresie kinezjologii edukacyjnej, integracji sensorycznej (SI), komunikacji, uzależnień i in.
 • Pracowała jako pedagog i reedukator w poradni psychologicznej, w gimnazjum i w liceum
 • W gabinecie psychologicznym Rodzice i Dzieci prowadzi:
  1. terapię pedagogiczną (reedukacja)
  2. grupy terapeutyczne dla dzieci oraz warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców (współprowadzenie)
  3. weekendowe seminaria tematyczne dla rodziców
  4. Zajęcia wakacyjne „Origami z kół”  jako metoda stymulowania rozwoju psychofizycznego, społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży

 

Powrót