Psychoterapia grupowa dla dzieci

gabinet psychologiczny dla dzieci

W roku szkolnym prowadzimy grupy dla dzieci w wieku szkoły podstawowej, dzieci 5-6 letnich, młodzieży licealnej oraz dzieci ze stektrum autyzmu. Terapia grupowa ma zastosowanie szczególnie we wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami w relacjach z rówieśnikami.

Dziecko określane przez nas jako mające problemy w relacjach rówieśniczych zwykle:

• ma trudności w nawiązywaniu nowych znajomości; lub
• jego przyjaźnie trwają krótko i kończą się często nie wiadomo dlaczego; lub
• jest bardzo nieśmiałe; lub
• koledzy odsuwają się od niego, bo często wdaje się w bójki lub odzywa do nich niemiło, choć wcale nie ma takiego zamiaru; lub
• czuje się gorsze lub mniej interesujące od innych; lub
• ma jakikolwiek problem dotyczący relacji z kolegami i nie umie sobie z nim poradzić od dłuższego czasu;

W naszym gabinecie psychologicznym (lub klasach w szkołach) doświadczeni psychologowie pomogają im:

• poznać i nauczyć się wyrażać uczucia, których doświadczają w kontakcie innymi osobami;
• zdobyć umiejętności komunikacyje (mówienia o sobie, słuchania, rozumienia), społeczne (np. rozpoczynanie rozmowy, przedstawianie się) i współdziałania w grupie;
• nauczyć się radzić sobie z negatywnymi emocjami, z nudą i ze stresem;
• wzmocnić ich poczucie kompetencji i własnej wartości.

 Trwa nabór do grup.

Gdy zbierze się odpowiednia liczba chętnych ustalimy z Państwem dzień i godzinę spotkań. 

Osoby zainteresowane terapią grupową prosimy o kontakt z sekretariatem gabinetu w celu dokonania zapisu.

Koszt 60 min. sesji: 80 zł/osoba, 100 zł/90 min. płatne z góry za cały miesiąc

Powrót