Konsultacje i psychoedukacja dla rodziców

Duża grupa zgłaszających się do nas rodziców to osoby, które patrząc na swoje dziecko odczuwają niepokój, bo nie wiedzą, czy zachowanie, które obserwują u swoich dzieci jest jeszcze w granicach tzw. normy czy nie.  Nie jest to wcale zaskakujące, biorąc pod uwagę ilość informacji, które rodzice mają w swoim zasięgu.  Bardzo powszechny u współczesnych rodziców jest "syndrom” studenta medycyny czy psychologii, który poznając objawy różnych schorzeń potrafi niemal wszystkie z nich znaleźć u siebie. Podobnie jest z rodzicami wyposażonymi w internetową (i inną szeroko dostępną) wiedzę nt. autyzmu, ADHD, zaburzeń lękowych itd. – w najlepszej wierze, choć pełni niepokoju stawiają swoim dzieciom „internetowe diagnozy”. I choć nie uważamy, że jest to zupełnie niewłaściwe, wierzymy, że dla dobra dziecka i relacji w rodzinie, niezbędne jest, by taka diagnoza została jak najszybciej zweryfikowana przez doświadczonego i odpowiednio przygotowanego specjalistę. I po to między innymi jesteśmy.

Konsultacja psychologiczna to zwykle 1-2 spotkania, w czasie których rodzice mogą zadawać pytania na temat niepokojących zachowań ich konkretnego dziecka, jego tempa i poziomu rozwoju i in.  W czasie spotkania konsultacyjnego stawiana jest też czasem wstępna diagnoza dziecka lub rodziny i ustalane są możliwości udzielenia dalszej pomocy rodzinie.  W ramach konsultacji kierujemy również do innych, specjalistycznych  ośrodków, w których dziecko lub rodzice mogą uzyskać najbardziej odpowiednią dla nich pomoc (np. bezpłatną lub medyczną).

Konsultacja psychologiczna dla rodziców

Konsultacja psychologiczna dla rodziców zwykle połączona jest z psychoedukacją.  Psychoedukacja ma na celu przede wszytkim udzielenie informacji na temat prawidłowości rozwoju dzieci oraz sposobów radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi z uwzględnieniem możliwości rozwojowych i potrzeb dziecka i rodziców.  W zasadzie tematem konsultacji i psychoedukacji w naszym gabinecie może być każde zachowanie, uczucie czy problem pojawiający sie w relacji dziecko-rodzic, dziecko-środowisko zewnętrzne, dziecko-jego świat wewnętrzny. Tematy poruszane przez rodziców w czasie spotkań konsultacyjnych i psychoedukacyjnych to np.:

 • Dlaczego moje dziecko wymyśla sobie przyjaciela?
 • Co robić, kiedy dziecko budzi się w nocy z krzykiem?
 • Dlaczego moje dziecko kłamie/kradnie?
 • Nasze dziecko jest bardzo negatywnie nastawione do wszystkiego. Czy możemy coś zrobić? Czy to normalne? 
 • Co zrobić żeby moje 2-latnie dziecko chodziło spać przed 22?
 • Czy moje dziecko jest już gotowe do pójścia do przedszkola? Co mogę zrobić, żeby mu to ułatwić?
 • Jak pomóc nieśmiałemu dziecku, które zmienia szkołę?
 • Moju dziecku zdiagnozowano bezdech afektywny? Co robić?
 • Jak poradzić sobie z niechęcią do własnego dziecka?
 • Czy to, że moje dziecko nie mówi i nie ma kolegów oznacza, że jest autystyczne? 
 • Moje dziecko wszystkiego się boi!
 • Dlaczego nasze dziecko nigdy nas nie słucha?
 • Moja 5-letnia córka nadal moczy się w nocy. Czy należy coś z tym robić?

i wiele, wiele innych.

Bardzo często, szczególnie jeśli zapytanie lub problem dotyczą małego dziecka (do 6 lat) , nasza pomoc kończy się na jednym lub paru spotkaniach z rodzicami.  W czasie tych spotkań zachęcamy rodziców do przyjrzenia się dziecku i swoim możliwościom radzenia sobie z nieco innej perspektywy.  Zwykle taka pomoc na daną chwilę wystarcza. Oczywiście nie oznacza to, że za parę miesięcy lub lat nie pojawi się nowy problem, który znowu będzie wymagał od rodziców konsultacji z psychologiem (co nie oznacza, że napewno tak będzie).  Taka jednak jest specyfika pracy psychologa dziecięcego - mamy w końcu do czynienia ze stale rosnącymi i zmieniającymi się dziećmi. Tylko wtedy, gdy wspólnie z rodzicami uznamy, że konieczna jest bardziej wnikliwa diagnoza lub terapia - proponujemy te sposoby interwencji.

Koszt: 130-150 zł za 50-60 min.

Powrót