Grupy terapeutyczne dla nastolatków

rodzice

W biżącym roku szkolnym zapraszamy Państwa i Państwa dzieci do udziału w nowootwartych grupach terapeutycznych, prowadzone przez mgr Tomasza Chmiela, doświadczonego w pracy z młodzieżą psychoterapeutę. Spotkania grup będą odbywały się w naszym gabinecie przy ul. Siennej 55 lok. 33.

GRUPA WARSZTATOWA DLA MŁODZIEŻY W WIEKU 15-18 LAT DLA KOGO?

Ta forma pracy skierowana jest do osób w wieku 15-18 lat, które doświadczają trudności w nawiązywaniu relacji z innymi, czują się osamotnione, wycofane lub odizolowane; chciałyby lepiej poznać siebie i innych, zdobyć umiejętność rozpoznawania i komunikowania swoich potrzeb i emocji.

PO CO?

aby zdobyć lub rozwinąć kompetencje komunikacyjne; nauczyć się budować satysfakcjonujące relacje z innymi; rozpoznawać i radzić sobie z emocjami; uzyskać pomoc w podejmowaniu ról życiowych i społecznych (córki, syna, ucznia, kolegi, przyjaciela, chłopaka, dziewczyny, itp.).

JAK PRACUJEMY?

grupa liczy 8-10 uczestników, spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu i trwają 90 minut. Wspierana przez terapeutę grupa stara się stworzyć przyjazną i bezpieczną przestrzeń do wymiany myśli, dzielenia się wrażeniami i wchodzenia w nowe relacje. Pretekstem do rozmowy i refleksji nad ważnymi dla grupy i jej członków tematami są filmy, animacje, teledyski, utwory muzyczne i inne wytwory kultury. Uczestnicy komunikują się ze sobą nie tylko za pomocą słów, ale również obrazów, zdjęć czy piosenek, dzięki czemu każdy może znaleźć najbliższą sobie formę wyrazu oraz zostać usłyszanym.

KIEDY?

planowany czas trwania grupy ok.4-5 miesięcy, poniedziałki 16:00-17:30 Decyzja o uczestnictwie w grupie warsztatowej poprzedzona jest 3 konsultacjami z terapeutą prowadzącym grupę (pierwsze spotkanie konsultacyjne odbywa się tylko z rodzicami/opiekunami nastolatka). Konsultacja ma na celu jak najtrafniejsze określenie natury problemu, z jakim zmaga się młody człowiek oraz ustalenie, jaka forma terapii będzie najbardziej optymalna. Konsultacja psychoterapeutyczna jest też pierwszym kontaktem uczestnika z prowadzącym grupę, pozwala wzajemnie się poznać, dzięki czemu początek w nowej grupie staje się łatwiejszy.

 

PÓŁOTWARTA MAŁA GRUPA ANALITYCZNA DLA MŁODZIEŻY LICEALNEJ

 

DLA KOGO?

Ta forma pracy skierowana jest do licealistów, którzy doświadczają trudności w nawiązywaniu relacji z innymi, czują się osamotnieni, wycofani lub odizolowani; chcieliby lepiej poznać siebie i innych, zdobyć umiejętność rozpoznawania i komunikowania swoich potrzeb i emocji. Zapraszamy osoby, którym towarzyszą przygnębiające myśli, stany niepokoju, uczucie bycia nierozumianym i samotnym. Ważnym aspektem jest chęć zrozumienia powodów swoich trudności oraz potrzeba ich zmiany.

PO CO?

aby lepiej rozumieć siebie, swoje problemy, potrzeby, wybory czy relacje, w jakie wchodzimy. Przyzwolenie na swobodne wyrażanie myśli i uczuć oraz wspierana przez terapeutę otwarta i pełna refleksyjności postawa grupy powoduje rozwój empatii, zdolności rozumienia innych ludzi oraz sytuacji społecznych. W konsekwencji pozwala to tworzyć bardziej satysfakcjonujące i pełniejsze relacje poprzez zmniejszenie lęków związanych z relacjami i sytuacjami społecznymi. Dzięki przyglądaniu się własnym myślom, uczuciom, przekonaniom, potrzebom i zachowaniom, uczestnik grupy może samodzielnie myśleć, dokonywać wyborów i zmian w swoim życiu w zgodzie ze sobą i z uwzględnieniem rzeczywistości, w jakiej żyje.

JAK PRACUJEMY?

grupa liczy 6-8 uczestników, spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu i trwają 90 min. Półotwarty charakter grupy oznacza, że czas uczestnictwa w grupie może być różny dla poszczególnych członków grupy, a więc jest dostosowany do potrzeb, przeżywanych problemów i trudności, jednak nie może być krótszy niż 6 miesięcy.

KIEDY?

trwają konsultacje do grupy, planowane rozpoczęcie grupy wrzesień 2018 r. Decyzja o uczestnictwie w grupie terapeutycznej poprzedzona jest 3-4 konsultacjami z terapeutą prowadzącym grupę (pierwsze spotkanie konsultacyjne odbywa się tylko z rodzicami/opiekunami nastolatka). Konsultacja ma na celu jak najtrafniejsze określenie natury problemu, z jakim zmaga się młody człowiek oraz ustalenie, jaka forma terapii będzie najbardziej optymalna. Konsultacja psychoterapeutyczna jest też pierwszym kontaktem uczestnika z prowadzącym grupę, pozwala wzajemnie się poznać, dzięki czemu początek w nowej grupie staje się łatwiejszy.

Zapisy do grup w sekretariacie Gabinetu Rodzice i Dzieci tel. 691 562 520  

Powrót