Dzieci od 6 do 12 lat

Wielu rodziców dzieci w tzw. "młodszym wieku szkolnym" doświadcza więcej radości i mniej zmartwień niż wtedy, gdy ich dzieci były niemowlakami lub przedszkolakami.  Niestety, nie wszyscy i przeważnie nie przez cały ten okres. A to dlatego, że kierunek rozwoju psychicznego dzieci nie jest tak oczywisty jak kierunek rozwoju fizycznego.  Więc chociaż można powiedzieć, że generalnie rozwój psychiczny dziecka przebiega w kierunku coraz większej stabilności i dojrzałości zachowań i osobowości dziecka, to owo generalne "dążenie ku lepszemu" nie przebiega stabilnie i bez zahamowań, konsekwentnie i bez momentów regresji.  Ponadto, warto pamiętać, że o ile poprzedni okres życia był okresem wyzwań głównie dla rodziców, pierwsze lata szkoły to nawał wyzwań dla dziecka.  Gdy wasze dziecko sobie z nimi nie radzi, a wy nie wiecie jak mu pomóc - warto zwrócić się o pomoc. Po to jesteśmy!

Zapraszamy na:

1.  Kompleksową diagnozę psychologiczno-pedagogiczną

 • jeśli chcesz upewnić się, czy twoje dziecko rozwija się prawidłowo, lub wręcz uważasz, że jego rozwój znacznie odbiega od rozwoju innych dzieci w jego wieku
 • jeśli niepokoją cię jakiekolwiek zachowania twojego dziecka, czy to ze względu na ich występowanie w ogóle czy też ze względu na ich nasilenie

2.  Konsultacje i psychoedukację dla rodziców

 • jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zachowania czy rozwoju swojego dziecka
 • jeśli nie radzisz sobie w pewnych lub wielu sytuacjach z dziećmi
 • jeśli ogarnia cię zniechęcenie i bezradność w roli rodzica

3. Psychoterapię indywidualną dla dzieci

 • jeśli wsparcie i psychoedukacja dla rodziców okażą się niewystarczające
 • jeśli diagnoza problemów dziecka wskazuje na konieczność indywidualnej pracy terapeutycznej z dzieckiem

4. Diagnozę i terapię logopedyczną

 • jeśli rozwój mowy dziecka budzi twoje wątpliwości
 • jeśli zaburzenie rozwoju mowy nie wynika z przyczyn psychologicznych

5. Diagnozę i terapię pedagogiczną (zwaną również reedukacją)

 • jeżeli mimo wkładanego wysiłku i prawidłowego rozwoju intelektu dziecko nie robi oczekiwanych postępów w nauce czytania, pisania czy matematyki;

6. Psychoterapię grupową

 • jeżeli twoje dziecko ma różne trudności w relacjach z rówieśnikami

7. Wakacyjną terapię zajęciową dla dzieci i młodzieży

 • jeżeli w czasie wakacyjnej przerwy w terapii twoje dziecko chciałoby wziąć udział w 1-2 dniowych plenerach malarskich, warsztatach muzycznych lub tanecznych, zajęciach origami itp przygotowanych przez artystów, psychologów i pedagogów

8. Diagnozę psychiatryczną i farmakoterapię

 • jeżeli razem z psychologiem ustalicie, że dziecko wymaga dodatkowo diagnozy i opieki lekarza psychiatry