Dzieci od 13 do 18 lat

Rodzice tzw. adolescentów często nie dają sobie rady z poczuciem bezradności, nieskuteczności, a nawet odrzucenia w relacjach ze swoimi dziećmi.  Z drugiej strony rozmowy z samymi nastolatkami sugerują, że i dla nich okres ten jest niezmiernie trudny.  W tym właśnie czasie, zgodnie z własnym "zegarem biologicznym" i oczekiwaniem społecznym muszą poukładać sobie na nowo całą wiedzę o świecie, o ludziach i o sobie. Zdarza się, że zadanie to lub jego efekt jest ponad ich siły. Pojawiają się więc depresje, zaburzenia lękowe, zaburzenia jedzenia, psychozy. Świadomi tych prawidłowości, wspieramy rodziców, wskazując im  wyjście z pułapki bezradności i nieskuteczności poprzez pokazanie im, jak ważną rolę mają nadal do spełnienia w życiu dziecki; nastolatkom zaś staramy się pomóc zrozumieć siebie i otaczający świat.      

W naszym gabinecie psychologicznym proponujemy:

1.  Kompleksową diagnozę psychologiczno-pedagogiczną

 • jeżeli twoje dziecko niepokoi jakiekolwiek z jego zachowań, myśli, uczuć, doświadczeń cielesnych - czy to ze względu na ich występowanie w ogóle czy też ze względu na ich nasilenie - i nie potrafi sobie z nimi poradzić 
 • jeżeli twoje dziecko ma problemy z określeniem swoich słabych i mocnych stron, zainteresowań, preferencji i utrudnia mu to podjęcie decyzji dot. wyboru szkoły, kierunku studiów, zawodu. 

2.  Konsultacje i psychoedukację dla rodziców

 • jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zachowania czy rozwoju swojego dziecka
 • jeśli nie radzisz sobie w pewnych lub wielu sytuacjach z dziećmi
 • jeśli ogarnia cię zniechęcenie i bezradność w roli rodzica

3. Psychoterapię indywidualną dla dzieci

 • jeśli wsparcie i psychoedukacja dla rodziców okażą się niewystarczające
 • jeśli diagnoza problemów dziecka wskazuje na konieczność indywidualnej pracy terapeutycznej z dzieckiem

4. Diagnozę i terapię logopedyczną

 • jeśli jakikolwiek aspekt mowy niepokoi twoje dziecko lub ciebie- rodzica (logopedzi pomagają również dorosłym!) 
 • jeśli zaburzenie rozwoju mowy nie wynika z przyczyn psychologicznych

5. Diagnozę i terapię pedagogiczną (zwaną również reedukacją)

 • jeżeli mimo wkładanego wysiłku i prawidłowego rozwoju intelektu twoje dziecko nadal ma problemy w czytaniu, pisaniu czy matematyce;

6. Psychoterapię grupową

 • jeżeli twoje dziecko ma trudności w relacjach z rówieśnikami

7. Wakacyjną terapię zajęciową dla dzieci i młodzieży

 • jeżeli w czasie wakacyjnej przerwy w terapii twoje dziecko chciałoby wziąć udział w 1-2 dniowych plenerach malarskich, warsztatach muzycznych lub tanecznych, zajęciach origami itp przygotowanych przez artystów, psychologów i pedagogów

8. Diagnozę psychiatryczną i farrmakoterapię

 • jeżeli razem z psychologiem ustalicie, że dziecko wymaga dodatkowo diagnozy i opieki lekarza psychiatry

A dla bardzo zmartwionych rodziców - wiele mówiący cytat:

"Nasza młodzież kocha dzisiaj luksus. Młodym brak dobrych manier i mają w pogardzie autorytety; zachowują sie bez szacunku wobec starszych i w miejscach ćwiczeń urządzają sobie pogaduszki; już nie wstają, gdy starsi wchodzą do pomieszczenia; sprzeciwiają się rodzicom, mówią nie pytani, pochłaniają jedzenie zamiast je spożywać i tyranizują swoich nauczycieli" Sokrates, V w. p.n.e. (Tłumaczenie z G. Chapman "The Five Love Language of Teenages")