Diagnoza i terapia logopedyczna

Logopedia zajmuje się kształtowaniem prawidłowej wymowy, usuwaniem zaburzeń komunikacji językowej, korygowaniem wad wymowy i nauczaniem mowy w przypadku jej braku lub utraty.

Dlaczego warto skorzystać z porady logopedy?

Jeśli zastanawiasz się, czy rozwój mowy Twojego dziecka przebiega prawidłowo lub czy mówi ono poprawnie - skorzystaj z pomocy logopedy. Wczesna interwencja specjalisty może zapobiec utrwalaniu się i pogłębianiu zaburzeń w komunikacji słownej, które blokują możliwości rozwoju szkolnego dziecka. Masz możliwość uczestniczenia w zajęciach logopedycznych. Obserwując ćwiczenia uzyskasz wskazówki do pracy z dzieckiem w domu. Praca ta jest bardzo ważnym elementem terapii. Logopeda udzieli Ci fachowej odpowiedzi na nurtujące pytania związane z rozwojem mowy Twojego dziecka i poszerzy Twoją wiedzę na temat prawidłowego rozwoju mowy. Często właśnie brak tej wiedzy powoduje, że rodzice wymagają od dziecka tego, czemu ono nie może jeszcze sprostać lub też nie zauważają niepokojących sygnałów.

Jaka jest rola rodziców w kształtowaniu komunikacji językowej dziecka?

Rodzina jest podstawowym środowiskiem kształtowania myślenia i mowy dziecka. Rozwój tych funkcji przebiega tu samorzutnie w związku z różnorakimi sytuacjami dnia powszedniego – ubieraniem, myciem, jedzeniem, zabawą. Czynniki uczuciowe oraz atrakcyjne zdarzenia wzbogacają i dynamizują mowę (np. uroczystości rodzinne, większe porządki, przeprowadzka). Wynika stąd wyjątkowa i niezastąpiona rola rodziny. Ważne jest, aby dobrze ją spełniać. Rolą rodziców i opiekunów jest ciągłe stymulowanie rozwoju mowy dziecka. Relacja rodzic – dziecko powinna opierać się na dialogu. Ważne jest, żeby dać dziecku szansę wypowiedzenia się, nie można mu przerywać, dokańczać za nie. Dziecko musi być wysłuchane. Rodzice, a jeszcze częściej dziadkowie sami przyczyniają się do powstawania zaburzeń mowy przez zbytni liberalizm, a nawet naśladowanie mowy dziecięcej (spieszczanie) lub odwrotnie – przez nadmierny rygoryzm. Wówczas przeceniają możliwości dziecka, ustawicznie wytykają i poprawiają błędy, które w tym czasie mieszczą się w granicach normy rozwojowej. Powinniśmy mieć odpowiedni stosunek do błędów językowych dzieci, a przede wszystkim powinniśmy zadbać o poprawność własnych wypowiedzi. Rodzice i opiekunowie powinni dostarczać dziecku prawidłowych wzorów wymowy. Dzieci – świadomie czy nieświadomie – poddają się presji tych wzorów i naśladują je. Należy obserwować, jak kształtuje się mowa dziecka i w razie jakichkolwiek wątpliwości zgłosić się do logopedy, nie czekać aż dziecku „samo przejdzie”. Lepiej dmuchać na zimne, bo każdy miesiąc będzie cenny, jeśli terapia okaże się konieczna.

Dlaczego dziecku potrzebne są indywidualne ćwiczenia logopedyczne?

Indywidualne zajęcia z dzieckiem mają na celu: - usprawnienie narządów mowy - korektę zaburzonej artykulacji - ustalenie prawidłowego toru oddychania związanego z mową - kształtowanie prawidłowego połykania - usprawnianie słuchu fonematycznego - ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej - stymulowanie rozwoju całego systemu językowego - rozwijanie motywacji do porozumiewania się za pomocą mowy - ćwiczenia rozumienia i tworzenia wypowiedzi słownych

Prowadzimy diagnozę i terapię dzieci: - u których wymowa głosek jest nieprawidłowa lub niewyraźna - których mowa rozwija się wolniej niż u rówieśników - które nie mówią - mających problemy z rozumieniem mowy

Diagnozę i terapię logopedyczną dla naszych klientów prowadzi współpracująca z gabinetem Rodzice i Dzieci mgr Sylwia Sienkiewicz.

 

Powrót