Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (certyfikat nr 644).

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ze specjalizacją: psychologia kliniczna dziecka.

Ukończyłam Całościowe Czteroletnie Podyplomowe Szkolenie w Zakresie Psychoterapii przy Ośrodku Mabor w Warszawie (szkolenie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne).

W latach 2005-2015 byłam związana z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu k/Warszawy, gdzie zdobyłam szerokie doświadczenie w zakresie wszelakiej pracy terapeutycznej z młodzieżą i rodzinami (na Oddziale Leczenia Nerwic oraz na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym).

Terapię rodzin praktykowałam jako samodzielny pracownik Poradni przy Klinice Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Mam wieloletnie doświadczenie w pracy gabinetowej z młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Jestem członkiem Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W gabinecie Rodzice i Dzieci zajmuję się:

1. psychoterapią indywidualną osób dorosłych;
2. psychoterapią indywidualną młodzieży od 15 r.ż.;
3. psychoterapią rodzinną;
4. konsultacjami dla rodziców oraz poradnictwem dotyczącym spraw wychowawczych.

Specjalizuję się w problematyce związanej z:

1. okresem dojrzewania;
2. problemami emocjonalnymi (lęk, smutek, depresja, brak stabilności emocjonalnej);
3. sytuacjami kryzysowymi (rozwód, choroba, nagła strata, żałoba, trauma);
4. brakiem satysfakcji w relacjach z sobą samym i/lub otoczeniem;
5. trudnościami w pełnieniu ról w życiu prywatnym i/lub zawodowym.

Prowadzę konsultacje i terapię również w języku angielskim.