Psychologiczne komplikacje chorób somatycznych

Choroba – szczególnie ciężka i/lub chroniczna – ma ogromny wpływ na psychiczny stan dziecka i nastolatka. Już sama diagnoza, a następnie leczenie, pobyty w szpitalu i konieczne zabiegi i operacje – wszystko to:

  • nasila obawy związane z wyglądem fizycznym,
  • zakłóca proces usamodzielniania się oraz
  • wpływa na relacje z rówieśnikami i członkami rodziny.

W przypadku adolescentów, naturalnie pojawiające się u nich bunt i kryzys tożsamości często przejawiają się w decyzjach o przejmowaniu pełnej kontroli nad swoją chorobą.  Zalecamy się, by skontaktować się z psychologiem lub psychiatrą dziecięcym, kiedy:

  • dziecko lub nastolatek zdaje się nie radzić sobie emocjonalnie z ciężarem życia z chorobą;
  • incydenty nie stosowania się do zaleceń medycznych powtarzają się;
  • obserwowany jest regres w rozwoju i/lub młoda osoba staje się nadmiernie zależna;
  • dziecko lub nastolatek wycofuje się lub porzuca wszelkie dotychczasowe zainteresowania i aktywność.