Zaburzenia odżywiania to rodzaj choroby, który objawia się problemami w zakresie przyjmowania posiłków (przejadania się albo niedojadania). Najczęściej wynikają z choroby psychicznej, a psycholodzy wyróżniają dwie podstawowe grupy zaburzeń: specyficzne i niespecyficzne. Zaburzenia specyficzne to m.in. bulimoreksja, anoreksja i bulimia, natomiast zaburzenia niespecyficzne to m.in. napady objadania się, kompulsywne jedzenie (nadmierne spożywanie pokarmów bez samokontroli), zespół przeżuwania i zespół nocnego jedzenia.

Zaburzenia odżywiania u najmłodszych

W każdym wieku warto na początku wykluczyć zaburzenia wynikające z problemów natury medycznej. Dopiero z taką wiedzą można doszukiwać się podłoża psychologicznego. Dzieci w wieku od trzech miesięcy do dwóch lat mogą mieć problemy związane z przyjmowaniem pokarmu ze względu na zaburzoną więź z rodzicem lub trudności natury emocjonalno- społecznej. Warto w takich przypadkach zadbać o poczucie bezpieczeństwa pociechy, dostępność rodzica i emocjonalną bliskość.

Jak manipulujemy jedzeniem?

Od najmłodszych lat uczymy dziecko, że za pomocą jedzenia może coś zdziałać. Kiedy zdarza się, że dziecko grymasi podczas posiłków lub odmawia jedzenia, rodzice dostrzegają swoją pociechę, przez co dziecko osiąga swój cel, czyli zwraca na siebie uwagę rodziców, którzy ozdabiają wymyślnie talerze, przygotowują ulubione posiłki potomka lub przekupują go w zamian za spożycie dania. Jedzenie staje się formą gry komunikacyjnej i sposobem na osiąganie celów. W przypadku starszych dzieci manipulacja dotyczy przekazu medialnego, który nawołuje do zgrabnej, smukłej sylwetki, a dążenie do jej osiągnięcia może stać się przyczyną zaburzeń odżywiania.

Inne zaburzenia odżywiania

Selektywne zaburzenie odżywiania (ang. SED) to powstały w dzieciństwie wstręt do jedzenia, objawiający się spożywaniem jednej lub kilku wybranych potraw, mający silne podłoże psychiczne. Objawy choroby polegają na lęku przed jedzeniem i wstrętem do niego, które powstały prawdopodobnie na skutek np. zakrztuszenia, silnych wymiotów lub badania układu pokarmowego.