Anna Dmochowska, mediatorka

mgr Anna Dmochowska, mediator

 

  • Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
  • Ukończyła szkolenia z zakresu mediacji: rodzinnych, cywilnych i gospodarczych oraz karnych 
  • Pracuje jako mediator w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie. Specjalizuje się w mediacjach rodzinnych i okołorozwodowych
  • W Sądzie Okręgowym Warszawa i w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga jest wpisana na listę stałych mediatorów
  • Pracowała jako kurator społeczny w II Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym Warszawa- Praga Północ
  • W gabinecie Rodzice i Dzieci prowadzi: mediacje rodzinne i okołorozwodowe.
Powrót