Anna Bieżuńska, psycholog, diagnosta

 mgr Anna Bieżuńska, psycholog

 

  • Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego - specjalizacja: psychologia wychowawcza

  • Ukończyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego i psychologii transportu

  •  Pracuje jako psycholog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

  • Posiada certyfikaty uprawniające do diagnozy Skalami Inteligencji  Stanford-Binet 5 oraz IDS

  • Pracuje z dziećmi i młodzieżą do 18 roku życia; zajmuje się diagnozą trudności w nauce i niepowodzeń szklonych, prowadzi również konsultacje dla rodziców dzieci objętych pomocą poradni

  • Współpracuje z nauczycielami szkół w zakresie trudności w nauce i trudności wychowawczych na terenie placówki

  • W Gabinecie „Rodzice i Dzieci” zajmuje się diagnozowaniem szeroko pojętego potencjału intelektualnego dzieci i młodzieży

  • Przyjmuje w soboty w godz. 10-13

 

 

reDwEb1410! 

Powrót