Agresja u dziecka, jeśli zachowania te powtarzają się lub narastają, wymaga konsultacji psychoterapeutycznej. Agresja jest zachowaniem, które sygnalizuje problemy z wyznaczaniem granic komunikowania potrzeb przez dziecko takich jak potrzeba bycia zauważonym, otoczonym troską dorosłych lub zainteresowaniem rówieśników. Agresywne zachowania mogą mieć też inne, poważniejsze przyczyny rozwojowe, a nawet biologiczne. Dlatego też nie należy zwlekać z wizytą u psychoterapeuty, aby agresja nie wytworzyła u dziecka trwałych negatywnych wzorców zachowań.

Psychoterapia dziecięcej agresji 

Psychoterapia agresji rozpoczyna się od ustalenia przyczyn zachowań agresywnych. Dzięki uchwyceniu ich źródeł, możliwa jest skuteczna interwencja terapeutyczna i minimalizacja ewentualnych skutków zachowań nieakceptowalnych. Może się okazać, że poprzez agresję dziecko komunikuje dorosłym swoje lęki rozwojowe lub – z różnych powodów – ma ono trudności adaptacyjne w grupie rówieśniczej. Psychoterapeuta dotrze do ustalenia przyczyn tej sytuacji i ustali indywidualny program wsparcia dla dziecka i rodziny generacyjnej. Agresja bywa także zachowaniem maskującym problemy i napięcia rozwojowe, a nawet neurologiczne. W tym przypadku, jeśli podejrzenie takiej etiologii agresji zaistnieje, psychoterapeuta zleci konsultację neurologiczną. To bardzo ważne, aby wykluczyć lub objąć uwagą terapeutyczną biologiczne lub fizjologiczne problemy z dziecięcym układem nerwowym. Bywa bowiem tak, że agresja w zachowaniu komunikuje fizyczny ból lub fizjologiczne napięcie. Psychoterapia wyposaży także dziecko w skuteczne narzędzia radzenia sobie z codziennymi problemami wywołującymi reakcje agresywne, takimi jak kłopoty komunikacyjne, brak umiejętności zwracania się o pomoc do dorosłych, w przypadku sytuacji przekraczających zasoby psychiczne lub społeczne dziecka w konfliktach rówieśniczych. Najważniejszym elementem poradzenia sobie przez rodziców i nauczycieli z problemem agresji u dziecka jest ustalenie źródeł i przyczyn występowania takich zachowań i taka jest właśnie rola psychoterapeuty.