DLA DZIECI OD LAT 0 DO 6

Popularne powiedzenie: "Małe dzieci - mały kłopot, duże dzieci - duży kłopot" rodzicom przychodzącym do naszego gabinetu wydaje się często całkowicie pozbawione sensu.  Nam - terapeutom, obserwującym zmagania tych rodziców, próbujących poradzić sobie w nowej roli, z nowymi lękami, zadaniami, niewygodami, zawiedzionymi nadziejami - ich kłopoty też wcale nie wydają się małe.  Niemałe są również cierpienia 3-4 latków, którym przerażeni rodzice nie mogą zapewnić podstawowego poczucia bezpieczeństwa.  Do tych rodziców i dzieci skierowana jest nasza oferta.

Zapraszamy na:

1.  Kompleksową diagnozę psychologiczno-pedagogiczną

 • jeśli chcesz upewnić się, czy twoje dziecko rozwija się prawidłowo, lub wręcz uważasz, że jego rozwój znacznie odbiega od rozwoju innych dzieci w jego wieku
 • jeśli nie jesteś pewien(a), czy twoje dziecko może już pójść do przedszkola lub szkoły

2.  Konsultacje i psychoedukację dla rodziców

 • jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zachowania czy rozwoju swojego dziecka
 • jeśli nie radzisz sobie w pewnych lub wielu sytuacjach z dziećmi
 • jeśli ogarnia cię zniechęcenie i bezradność w roli rodzica

3. Psychoterapię indywidualną dla dzieci

 • jeśli wsparcie i psychoedukacja dla rodziców okażą się niewystarczające
 • jeśli diagnoza problemów dziecka wskazuje na konieczność indywidualnej pracy terapeutycznej z dzieckiem

4. Diagnozę i terapię logopedyczną

 • jeśli rozwój mowy dziecka budzi twoje wątpliwości
 • jeśli zaburzenie rozwoju mowy nie wynika z przyczyn psychologicznych

5. Grupę warsztatowo-zabawową dla dzieci

 • jeżeli twoje dziecko ma trudności w relacjach z innmi dziećmi w przedszkolu

Dzieci od 6 do 12 lat

Wielu rodziców dzieci w tzw. "młodszym wieku szkolnym" doświadcza więcej radości i mniej zmartwień niż wtedy, gdy ich dzieci były niemowlakami lub przedszkolakami.  Niestety, nie wszyscy i przeważnie nie przez cały ten okres. A to dlatego, że kierunek rozwoju psychicznego dzieci nie jest tak oczywisty jak kierunek rozwoju fizycznego.  Więc chociaż można powiedzieć, że generalnie rozwój psychiczny dziecka przebiega w kierunku coraz większej stabilności i dojrzałości zachowań i osobowości dziecka, to owo generalne "dążenie ku lepszemu" nie przebiega stabilnie i bez zahamowań, konsekwentnie i bez momentów regresji.  Ponadto, warto pamiętać, że o ile poprzedni okres życia był okresem wyzwań głównie dla rodziców, pierwsze lata szkoły to nawał wyzwań dla dziecka.  Gdy wasze dziecko sobie z nimi nie radzi, a wy nie wiecie jak mu pomóc - warto zwrócić się o pomoc. Po to jesteśmy!

Zapraszamy na:

1.  Kompleksową diagnozę psychologiczno-pedagogiczną

 • jeśli chcesz upewnić się, czy twoje dziecko rozwija się prawidłowo, lub wręcz uważasz, że jego rozwój znacznie odbiega od rozwoju innych dzieci w jego wieku
 • jeśli niepokoją cię jakiekolwiek zachowania twojego dziecka, czy to ze względu na ich występowanie w ogóle czy też ze względu na ich nasilenie

2.  Konsultacje i psychoedukację dla rodziców

 • jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zachowania czy rozwoju swojego dziecka
 • jeśli nie radzisz sobie w pewnych lub wielu sytuacjach z dziećmi
 • jeśli ogarnia cię zniechęcenie i bezradność w roli rodzica

3. Psychoterapię indywidualną dla dzieci

 • jeśli wsparcie i psychoedukacja dla rodziców okażą się niewystarczające
 • jeśli diagnoza problemów dziecka wskazuje na konieczność indywidualnej pracy terapeutycznej z dzieckiem

4. Diagnozę i terapię logopedyczną

 • jeśli rozwój mowy dziecka budzi twoje wątpliwości
 • jeśli zaburzenie rozwoju mowy nie wynika z przyczyn psychologicznych

5. Diagnozę i terapię pedagogiczną (zwaną również reedukacją)

 • jeżeli mimo wkładanego wysiłku i prawidłowego rozwoju intelektu dziecko nie robi oczekiwanych postępów w nauce czytania, pisania czy matematyki;

6. Psychoterapię grupową

 • jeżeli twoje dziecko ma różne trudności w relacjach z rówieśnikami

7. Wakacyjną terapię zajęciową dla dzieci i młodzieży

 • jeżeli w czasie wakacyjnej przerwy w terapii twoje dziecko chciałoby wziąć udział w 1-2 dniowych plenerach malarskich, warsztatach muzycznych lub tanecznych, zajęciach origami itp przygotowanych przez artystów, psychologów i pedagogów

8. Diagnozę psychiatryczną i farmakoterapię

 • jeżeli razem z psychologiem ustalicie, że dziecko wymaga dodatkowo diagnozy i opieki lekarza psychiatry

Dzieci od 13 do 18 lat

Rodzice tzw. adolescentów często nie dają sobie rady z poczuciem bezradności, nieskuteczności, a nawet odrzucenia w relacjach ze swoimi dziećmi.  Z drugiej strony rozmowy z samymi nastolatkami sugerują, że i dla nich okres ten jest niezmiernie trudny.  W tym właśnie czasie, zgodnie z własnym "zegarem biologicznym" i oczekiwaniem społecznym muszą poukładać sobie na nowo całą wiedzę o świecie, o ludziach i o sobie. Zdarza się, że zadanie to lub jego efekt jest ponad ich siły. Pojawiają się więc depresje, zaburzenia lękowe, zaburzenia jedzenia, psychozy. Świadomi tych prawidłowości, wspieramy rodziców, wskazując im  wyjście z pułapki bezradności i nieskuteczności poprzez pokazanie im, jak ważną rolę mają nadal do spełnienia w życiu dziecki; nastolatkom zaś staramy się pomóc zrozumieć siebie i otaczający świat.      

W naszym gabinecie psychologicznym proponujemy:

1.  Kompleksową diagnozę psychologiczno-pedagogiczną

 • jeżeli twoje dziecko niepokoi jakiekolwiek z jego zachowań, myśli, uczuć, doświadczeń cielesnych - czy to ze względu na ich występowanie w ogóle czy też ze względu na ich nasilenie - i nie potrafi sobie z nimi poradzić 
 • jeżeli twoje dziecko ma problemy z określeniem swoich słabych i mocnych stron, zainteresowań, preferencji i utrudnia mu to podjęcie decyzji dot. wyboru szkoły, kierunku studiów, zawodu. 

2.  Konsultacje i psychoedukację dla rodziców

 • jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zachowania czy rozwoju swojego dziecka
 • jeśli nie radzisz sobie w pewnych lub wielu sytuacjach z dziećmi
 • jeśli ogarnia cię zniechęcenie i bezradność w roli rodzica

3. Psychoterapię indywidualną dla dzieci

 • jeśli wsparcie i psychoedukacja dla rodziców okażą się niewystarczające
 • jeśli diagnoza problemów dziecka wskazuje na konieczność indywidualnej pracy terapeutycznej z dzieckiem

4. Diagnozę i terapię logopedyczną

 • jeśli jakikolwiek aspekt mowy niepokoi twoje dziecko lub ciebie- rodzica (logopedzi pomagają również dorosłym!) 
 • jeśli zaburzenie rozwoju mowy nie wynika z przyczyn psychologicznych

5. Diagnozę i terapię pedagogiczną (zwaną również reedukacją)

 • jeżeli mimo wkładanego wysiłku i prawidłowego rozwoju intelektu twoje dziecko nadal ma problemy w czytaniu, pisaniu czy matematyce;

6. Psychoterapię grupową

 • jeżeli twoje dziecko ma trudności w relacjach z rówieśnikami

7. Wakacyjną terapię zajęciową dla dzieci i młodzieży

 • jeżeli w czasie wakacyjnej przerwy w terapii twoje dziecko chciałoby wziąć udział w 1-2 dniowych plenerach malarskich, warsztatach muzycznych lub tanecznych, zajęciach origami itp przygotowanych przez artystów, psychologów i pedagogów

8. Diagnozę psychiatryczną i farrmakoterapię

 • jeżeli razem z psychologiem ustalicie, że dziecko wymaga dodatkowo diagnozy i opieki lekarza psychiatry

A dla bardzo zmartwionych rodziców - wiele mówiący cytat:

"Nasza młodzież kocha dzisiaj luksus. Młodym brak dobrych manier i mają w pogardzie autorytety; zachowują sie bez szacunku wobec starszych i w miejscach ćwiczeń urządzają sobie pogaduszki; już nie wstają, gdy starsi wchodzą do pomieszczenia; sprzeciwiają się rodzicom, mówią nie pytani, pochłaniają jedzenie zamiast je spożywać i tyranizują swoich nauczycieli" Sokrates, V w. p.n.e. (Tłumaczenie z G. Chapman "The Five Love Language of Teenages")

DLA RODZICÓW

Czasem zdarza się, że zachowanie dziecka nie jest na tyle niepokojące, by "iść z nim do psychologa" lub rodzice sami czują, że problemy wychowawcze w relacji z dzieckiem dotyczą raczej ich w niej udziału niż dziecka.  Takie uczucia i myśli pojawiają się rodzicom dzieci w bardzo różnym wieku. Dlatego też nasza oferta dla rodziców jest dość szeroka i różnorodna ze względu na różnice w gotowości rodziców do rozmawiania o sobie (indywidualnie bądź grupowo), głębokość problemów dziecka (może ich nawet nie być!) oraz wiek dzieci.

Konsultacje, psychoterapie dla rodziców

Bez względu na wiek dziecka - wszystkim rodzicom proponujemy:

1.  Konsultacje i psychoedukację dla rodziców

 • jeśli niepokoją cię jakiekolwiek zachowania twojego dziecka, czy to ze względu na ich występowanie w ogóle czy też ze względu na ich nasilenie
 • jeśli chcesz upewnić się, czy twoje dziecko rozwija się prawidłowo 
 • jeśli nie radzisz sobie w pewnych lub wielu sytuacjach z dziećmi
 • jeśli ogarnia cię zniechęcenie i bezradność w roli rodzica

2. Psychoterapię indywidualną dla rodziców

 • jeśli wsparcie i psychoedukacja okażą się niewystarczające
 • jeśli diagnoza problemów dziecka wskazuje na konieczność indywidualnej pracy terapeutycznej z rodzicem

3. Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców

 • jeżeli chcesz nawiązać głębsze i cieplejsze relacje z własnymi dziećmi;
 • jeżeli chcesz poprawić sposoby komunikacji w rodzinie;
 • jeżeli chcesz nauczyć się radzić sobie z szerokim spektrum trudności wychowawczych z dziećmi w różnym wieku
 • jeżeli chcesz zastanowić się nad własną postawą wychowawczą;
 •  jeżeli chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami i skorzystać z doświadczeń innych rodziców

4. Interwencje kryzysowe

 • jeżeli w życiu rodziny lub któregokolwiek jej członka pojawiła się nagła, poważna zmiana i nie potraficie sobie z nią poradzić

5. Warsztaty dla rodziców na temat najważniejszych umiejętności rodzicielskich, skutecznego stawiania granic, znaczeniu konsekwencji w wychowywaniu dzieci oraz o budowaniu poczucia własnej wartości dziecka.

Szerzej o naszej ofercie - w lewej kolumnie

O NAS

Gabinet psychologiczny "Rodzice i Dzieci"

jest prywatnym ośrodkiem psychologiczno-pedagogicznym, od 2000 roku świadczącym  w Warszawie usługi w zakresie profilaktyki, diagnozy, oraz terapii

 • psychologicznej,
 • psychiatrycznej,
 • pedagogicznej i
 • logopedycznej.

Nasza oferta skierowana jest do rodziców i dzieci doświadczających różnorakich problemów emocjonalnych i edukacyjnych, objawiających się w codziennym życiu i w relacjach z innymi ludźmi.

Nasze cele to:

Wspieranie rodziny w rozwoju: od narodzin pierwszych dzieci do ukończenia przez nie nauki w szkole;

 • Poprawianie jakości życia dzieci i rodziców poprzez udzielanie profesjonalnej pomocy wszystkim członkom rodziny;
 • Zapobieganie powstawaniu poważnych problemów w funkcjonowaniu dziecka i rodziny;
 • Nawiązanie takiej współpracy i relacji z rodzicami, by zwracali się o pomoc jak najwcześniej oraz by wiedzieli, że nie muszą radzić sobie ze wszystkimi problemami wychowawczymi sami;

W ciągu ponad 15 lat działalności nawiązaliśmy współpracę z setkami rodzin oraz wieloma instytucjami. Nasi klienci darzą nas zaufaniem nie tylko ze względu na nasze doświadczenie i profesjonalizm, ale również dlatego, że nasza praca podlega regularnej superwizji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

Jesteśmy przekonani, że większość dzieci i młodzieży doświadczających problemów psychologicznych może wrócić do normalnego życia, jeśli zostaną poddani wczesnemu i profesjonalnemu leczeniu.

 

 

Powrót

Kontakt

Nasze adresy:

"Rodzice i Dzieci" Gabinet Psychologiczno-Pedagogiczny

ul. OKRĘŻNA 31, 02-916 Warszawa

od lutego 2018 również w nowej lokalizacji w centrum WArszawy:

ul. SIENNA 55 lok. 33, 00-820 Warszawa (tuż przy stacji metra Rondo ONZ)

Telefongabinet psychologia Warszway: 22-654-4471; 691-562-520  - zapisy, odwołania wizyt, informacja - w godzinach pracy sekretariatu od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 -19.00; w sprawach pilnych prosimy o telefon na nr 691-562-520.

Zapisy na konsultacje:  tylko telefonicznie.

 

Dyrektor:  Małgorzata Rymaszewska  m.rymaszewska@rodziceidzieci.com

Numer rachunku bankowego w ING Bank Śląski: 87 1050 1054 1000 0022 6883 9335

 

 
E-maile:

  psychologczny gabinet Warszawa psychologczny gabinet Warszawa  psychologczny gabinet

 

Formularz kontaktowy

Powrót

Czym się zajmujemy

Jako zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zajmujemy szeroko rozumianą problematyką zaburzeń funkcjonowania emocjonalnego i zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży. Chcemy się dzielić naszą wiedzą i doświadczeniem z rodzicami, by mogli razem z nami wspierać swoje dzieci w prawidłowym rozwoju na codzień.  

Objawy, przyczyny i sposoby leczenia chorób

Obok przedstawiamy krótko charakterystyczne objawy, przyczyny pojawiania się i metody leczenia niektórych chorób psychicznych i problemów psychologicznych dzieci i młodzieży. W naszym gabinecie psychologicznym konsultujemy i leczymy wszystkie wymienione tu problemy i zaburzenia psychiczne, chyba, że w tekście zaznaczyliśmy inaczej.  

 psychologia

Powrót

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

W Gabinecie Rodzice i Dzieci chcemy objąc opieką całą rodzinę. Dlatego zawsze zaczynamy kontakt z rodziną od spotkania z rodzicami i wysłuchania ich. w czasie tego pierwszego "wywiadu" zbieramy informacje o dotychczasowym rozwoju dziecka i historię rodziny. Staramy się zrozumieć problem rodziny i to, dlaczego dotychczasowe interwencje rodziców nie były skuteczne. Następnie spotykamy się z dzieckiem i przyglądamy się sytyuacji rodziny i jego samego z jego perspektywy. 

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

 

Strony