Małgorzata Kuszewska, psycholog, psychoterapeuta

mgr Małgorzata Kuszewska - psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: psychologia kliniczna dziecka). Odbyła liczne staże i praktyki w dziecięcych szpitalach( m.in. Litewska, Działdowska), w Ośrodku Psychoterapii Dzieci przy Wydziale Psychologii (roczna grupowa terapia rodziców), na obozach naukowych ( turnusy terapeutyczne dla rodziców i dzieci z problemami w rozwoju – UW i Tow. Przyjaciół Dzieci). Po studiach rozpoczęła pracę w powstającym wówczas pierwszym w Warszawie Terapeutycznym Oddziale Dziennym dla Dzieci z autyzmem oraz innymi zaburzeniami wczesnodziecięcymi i uczestniczyła w tworzeniu formuły ich psychoterapii i oddziaływań wspierających rozwój. Z oddziałem tym związana jest do dziś (obecnie to POD przy ul. Koszykowej), gdzie prowadzi długoterminową terapię dzieci i ich rodziców. Od wielu lat współpracuje stale z przedszkolami, udzielając konsultacji nauczycielom i rodzicom, dotyczących problemów rozwoju i wychowania oraz prowadzi warsztaty w tym zakresie (np. warsztaty kompetencji rodzicielskich, warsztaty rozwoju poczucia własnej wartości u dzieci, warsztaty komunikacji i in.) W ramach prywatnej praktyki prowadziła też psychoterapię młodych osób dorosłych. Ukończyła szkolenie w terapii poznawczo - behawioralnej i uzyskała certyfikat Oxford Cognitive Therapy Center oraz Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie, a także certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Podczas swojej pracy stale uczestniczy w superwizjach, seminariach, warsztatach i konferencjach naukowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz PTTPB. Pracowała w nurcie terapii psychodynamicznej i poznawczo – behawioralnej, interesuje się też podejściem integracyjnym. W gabinecie „Rodzice i dzieci” proponuje:

- konsultacje dla rodziców młodszych dzieci, dotyczące problemów rozwojowych (w tym całościowych zaburzeń rozwoju), emocjonalnych i związanych z zachowaniem oraz wychowawczych,

- krótkoterminową terapię rodziców

– problemy emocjonalne i związane z rodzicielstwem (praca wg. uzgodnionych celów np. dotyczących relacji z dzieckiem, radzenia sobie w stresującej sytuacji itp.).

Powrót