Sylwia Sienkiewicz logopeda

mgr Sylwia Sienkiewicz, logopeda

  • Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek: pedagogika specjalna, specjalność: logopedia
  • Odbyła praktyki w przedszkolu specjalnym, w poradni logopedycznej oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracując z dziećmi, młodzieżą i z dorosłymi
  • Pracowała jako logopeda w Poradni Logopedycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „TOP” w Warszawie
  • Jest pedagogiem specjalnym w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi oraz logopedą w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym
  • Współpracuje z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej prowadząc ćwiczenia ze studentami studiów niestacjonarnych
  • Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, z niedosłuchem, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, niedokształceniem mowy pochodzenia korowego, opóźnieniem rozwoju mowy
  • W gabinecie Rodzice i Dzieci prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci i młodzieży
Powrót